Rząd planuje przyjąć projekt ustawy dotyczącej Funduszu Transformacji Energetyki

16 sierpnia 2021, 17:00 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska pracuje nad nowelizacją prawa ochrony środowiska oraz ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, której celem ma być ustanowienie Funduszu Transformacji Energetyki. Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd miałby przyjąć projekt w czwartym kwartale tego roku.

Emisje. Fot. Wikimedia Commons
Emisje. Fot. Wikimedia Commons

Fundusz celowy FTE ma funkcjonować w latach 2022-2030. Trafić do niego miałyby dochody ze sprzedaży 40 procent puli uprawnień do emisji. Fundusz miałby wspierać przedsięwzięcia lub zadania mające na celu modernizację, dywersyfikację lub zrównoważoną transformację sektora energetycznego – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Nakłady inwestycyjne związane z energią w gospodarce krajowej zostały oszacowane w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu na poziomie ponad 356 mld euro (lata 2021-2040) – czytamy.

W celu określenia optymalnego rozdysponowania środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych została powołana międzyresortowa grupa, która zarekomendowała, by Polska nie korzystała z derogacji dla energetyki oraz zwiększenia Funduszu Modernizacyjnego i sprzedała całą dostępną pulę na aukcjach, a przychody ze sprzedaży 40 procent uprawnień zostały przeznaczone na modernizację sektora energetycznego.

– Szacuje się wysokość tej puli uprawnień do emisji na ok. 268 mln. Dodatkowo, sprzedaży na aukcji w 2021 roku podlegają uprawnienia do emisji niewykorzystane w ramach mechanizmu derogacji w III okresie EU ETS, a 50 proc. przychodów uzyskanych ze sprzedaży tej puli uprawnień (ok. 17 mln uprawnień do emisji) również zostanie przeznaczone na wsparcie modernizacji sektora energetycznego – czytamy.

Dysponentem Funduszu Transformacji Energetyki ma być minister właściwy do spraw energii, który odpowiedzialny będzie za opracowanie planu kierunków wsparcia, a następnie jego ewentualnej aktualizacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zarządzający funduszem, będzie zobowiązany do przygotowania programów priorytetowych lub innych narzędzi, w ramach których będą wydatkowane środki. Programy i narzędzia w ramach FTE będą podlegały obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw energii.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Badanie: Niebieski wodór jest bardziej szkodliwy dla klimatu od węgla i diesla