Rząd zajmie się nowelizacją przepisów o koncesji na wydobycie węgla. Lex Turów zniknie

31 maja 2021, 16:00 Alert

We wtorek rząd ma rozpatrzyć projekt noweli, który usunie zapis pozwalający na jednokrotne przedłużenie koncesji np. na wydobycie węgla bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. To te przepisy pozwoliły na wydłużenie koncesji Kopalni Turów, na co skarżyli się Czesi.

fot. pixabay.com

Koncesje

Chodzi o nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Nowela będzie uchylać obowiązujące przepisy, które wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji przy jednorazowym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki.

W projekcie, który powstał w resorcie klimatu i środowiska wskazano, że jednorazowe wydłużenie koncesji – bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin – było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji uzasadnione było racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego – do sześciu lat.

– Obecnie brak jest ratio legis, aby w obrocie prawnym funkcjonowały przepisy pozwalające na jednokrotne wydłużanie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie ww. kopalin bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

To na mocy tego przepisu prawa w 2020 roku wydłużono o 6 lat koncesje dla kopalni Turów. Na mocy tych przepisów można jednorazowo wydłużyć koncesje bez oceny oddziaływania na środowisko. Zdaniem Czechów, który poskarżyli się do Trybunału Sprawiedliwości UE te przepisy są niezgodne z prawem unijnym. W uzasadnieniu do samej noweli ustawy z 2018 roku, ministerstwo klimatu i środowiska przyznaje, że ten zapis może budzić kontrowersje.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Sawicki: Lex Turów