Rząd dzisiaj przyjmie nowe regulacje dla rynku OZE

25 czerwca 2019, 11:15 Alert

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz zapewniła, że dzisiaj Rada Ministrów zakończy prace nad nowelizacją ustawy o OZE. Na ostatnim etapie rządowych prac nad jej projektem uwzględniono regulacje obejmujące segment prosumencki, które są efektem działań międzyresortowego zespołu ds. energetyki prosumenckiej kierowanego przez Emilewicz. Najnowsza nowelizacja ma jednak przede wszystkim umożliwić skorzystanie ze wsparcia segmentowi większych instalacji OZE dzięki odblokowaniu możliwości przeprowadzenia tegorocznych aukcji.

OZE. fot. Pixabay
OZE. fot. Pixabay

Szybkie uchwalenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii jest konieczne do przeprowadzenia obiecanych przez Ministerstwo Energii na ten rok aukcji dla OZE, w których ma zostać udostępniona energia pozwalająca na wybudowanie źródeł o całkowitej mocy około 3,4 GW, w tym farm wiatrowych o mocy ok. 2 GW oraz elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 0,7 GW.

Sam projekt zawiera kluczowe parametry, które wraz z informacjami o cenach referencyjnych zapisanych w opublikowanym ostatnio rozporządzeniu Ministerstwa Energii są kluczowe do rozpisania tegorocznych aukcji. To, że jak najszybsze przyjęcie nowelizacji ustawy o OZE jest konieczne, aby udało się przeprowadzić aukcje jeszcze w tym roku, podkreśla Urząd Regulacji Energetyki, który odpowiada za ich organizację. – Na pewno powinniśmy ją mieć przed wakacjami. Nasz plan jest taki, aby jak najszybciej ogłosił aukcje, jeśli oczywiście będą środki na dostosowanie systemu. To jest w ogóle absolutne minimum – mówiła niedawno Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektorka Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki.

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Energii zdecydowało się ponadto wydłużyć czas potrzebny na uruchomienie sprzedaży energii z elektrowni, dla których w tegorocznej aukcji zostaną przyznane 15-letnie gwarancje odkupu energii po zaoferowanej cenie mającej dodatkowo podlegać indeksacji o inflację. Ogólny termin na uruchomienie sprzedaży energii wyniesie po tegorocznych aukcjach nie 36 miesięcy jak w dotychczasowej ustawie, a 42 miesiące. Termin na uruchomienie sprzedaży energii słonecznej w systemie aukcyjnym zostanie wydłużony z funkcjonującego w obecnej wersji ustawy terminu 18-miesięcznego na 24 miesiące, licząc od dnia zamknięcia sesji aukcji.

Wyjątkiem, oprócz energetyki słonecznej, jest jeszcze termin uruchomienia sprzedaży energii z elektrowni wiatrowych na lądzie, który zostanie wydłużony z 24 do 33 miesięcy. W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE znajdziemy też przepisy wydłużające obowiązywanie umów przyłączeniowych, co ma pozwolić na uruchomienie produkcji energii z projektów, dla których zostanie zagwarantowane wsparcie w tegorocznych aukcjach. Wydłużenie obowiązywania umów przyłączeniowych jest szczególnie istotne dla inwestorów wiatrowych. Dla nich tegoroczna aukcja może być ostatnią szansą na sfinalizowanie pozostałych jeszcze na rynku projektów, których nie objęła wprowadzona w 2016 r. ustawa odległościowa.

W najnowszej nowelizacji sektor wiatrowy nie doczekał się jednak wprowadzenia zapisów, które złagodziłyby wprowadzone przez ustawę odległościową restrykcje blokujące możliwość realizacji nowych projektów wiatrowych. Do procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o OZE wprowadzone zostały ponadto przepisy mające usprawnić obrót gwarancjami pochodzenia, zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Ministerstwo Energii wycofało się natomiast z zaproponowanych początkowo do najnowszego projektu nowelizacji zapisów, które ograniczyłyby przychody producentów energii działających w systemie zielonych certyfikatów.

Po uchwaleniu nowelizacji, która dzisiaj ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów, zajdą zmiany również w systemie FIT/FIP. Możliwość skorzystania z tego systemu dostaną inwestorzy planujący produkcję energii z instalacji biomasowych – obok mniejszych hydroelektrowni i biogazowni. Dla tych ostatnich zostanie zwiększona maksymalna moc instalacji umożliwiająca skorzystanie ze wsparcia w FIT/FIP w postaci 15-letniej gwarantowanej ceny energii.

W nowelizacji ustawy o OZE, którą dzisiaj ma przyjąć Rada Ministrów, pojawiły się ponadto zapisy istotne dla segmentu najmniejszych instalacji OZE. Zakładają one m.in. objęcie przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje definicją prosumenta, co ma im umożliwić wejście do systemu opustów. Jednocześnie dla przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje ma zostać utrzymana możliwość, alternatywnie do opustów, sprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu, która zostanie rozszerzona o opcję sprzedaży energii innemu sprzedawcy.

Gramwzielone.pl