Rząd zamierza zachęcić spółki skarbu do walki o kolejne pozwolenia offshore

30 lipca 2021, 07:00 Alert
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Ministerstwo aktywów państwowych (MAP) w toku konsultacji publicznych rozporządzenia o postępowaniu rozstrzygającym m.in. dla morskich farm wiatrowych, której gospodarzem jest ministerstwo infrastruktury (MI) zaproponowało , aby dany projekt spełniał szereg wymogów jak ograniczenie emisji CO2. Punktacja, od której będzie zależeć przyznanie pozwoleń na stawianie sztucznych wysp (PSZW) będzie zależna od wskaźnika „zaawansowania transformacji klimatycznej” proponowanego przez MAP.  Na taką poprawkę zgodziło się ministerstwo infrastruktury. Polityka Insight dotarła do jednolitego dokumentu już po konsultacjach, który nie został jeszcze ogłoszony publicznie.

Zgodnie z poprawką MAP zaakceptowaną przez MI półki i ich projekty mogą otrzymać w tym kryterium od 0 do 7 pkt. Punktacja będzie zależna od proponowanego przez MAP wskaźnika „zaawansowania transformacji klimatycznej”. Za spełnienie przez wnioskodawcę szczegółowego kryterium, przyznawane będą od 0 do 7 punktów, przy czym w przypadku wniosku dotyczącego morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Resort proponował przyznanie następującej punktacji:

a) 1 pkt – dla wskaźnika zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 większego od 90 procent,
b) 2 pkt – dla wskaźnika zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 większego od 75 procent i równego lub mniejszego od 90 procent,
c) 3 pkt – dla wskaźnika zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 większego od 60 procent i równego lub mniejszego od 75 procent,
d) 4 pkt – dla wskaźnika zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 większego od 45 procent i równego lub mniejszego od 60 procent,
e) 5 pkt – dla wskaźnika zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 większego od 30 procent i równego lub mniejszego od 45 procent,
f) 6 pkt – dla wskaźnika zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 większego od 15 procent i równego lub mniejszego od 30 procent,
g) 7 pkt – dla wskaźnika zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 równego lub mniejszego lub od 15 procent – 7 pkt.”.

– Zaproponowany wskaźnik został wprowadzony w celu wyrównania szans na transformację klimatyczną różnych przedsiębiorstw. Ma on również usunąć bariery wejścia na nowe rynki niskoemisyjne przedsiębiorstwom, które są w początkowej fazie transformacji klimatycznej. Bariera wejścia na rynek miałoby miejsce, w sytuacji, w której przedsiębiorstwa, które są już w końcowej fazie transformacji klimatycznej lub są już zeroemisyjne, uzyskiwałoby lepszą pozycję na rynku, a tym samym blokowałyby wejście innych podmiotów wprowadzając transformację dwóch prędkości – argumentuje resort. Z podsumowania drugiej tury konsultacji, wynika, że ta poprawka znalazła uznanie.

Wskaźnik zaawansowania transformacji klimatycznej wnioskodawcy lub grupy kapitałowej, jest obliczany zgodnie ze wzorem, gdzie wskaźnikiem jest udział OZE w łącznej produkcji prądu:

Niemniejszy tekst powstał na bazie dokumentów dostępnych publicznie i raportu z konsultacji publicznych wraz z adnotacjami, które uwagi zostały przyjęte, a które nie. Ujednolicony projekt nie został jeszcze opublikowany, a do kolejnej wersji z ujętymi wyżej poprawkami dotarła Polityka Insight.

Bartłomiej Sawicki