Rz: Rozporządzenia zdecydują o skuteczności noweli o jakości paliw stałych

7 marca 2018, 06:45 Alert

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o paliwach stałych, alej jak zwraca uwagę “Rzeczpospolita”, o skuteczności tych przepisów zadecydują też rozporządzenia, których treści jeszcze nie znamy.

Smog w Warszawie / fot. Wikimedia Commons

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, dzięki którym ze składów węgla zaopatrujących klientów indywidualnych i operatorów instalacji o mocy cieplnej poniżej 1 MW mają zniknąć najgorszej jakości paliwa, a to ma się przyczynić do ograniczenia smogu.

Jednak jak zwraca uwagę “Rz”, choć przyjęcie przez rząd nowelizacji to krok w dobrą stronę, to w całym procesie legislacyjnym najważniejsze będą rozporządzenia do ustawy, w których mają być określone normy, jakie będzie musiał spełniać węgiel, choćby odnośnie zawartości popiołu czy siarki.

Dziennik przypomina, że prace nad nowelizacją przedłużały się, bo resort energii obstawał przy braku limitów siarki. Jednocześnie gazeta zwraca uwagę, że w ostatniej propozycji z lutego limit jej zwartości w popularnych gatunkach węgla, takich jak kostka, orzech i groszek ustalono na bardzo wysokim poziomie -1,8 proc., podczas gdy w opinii naukowców przy zwartości siarki na poziomie 1,5 proc. mamy do czynienia z węglem mocno zasiarczonym.

“Rzeczpospolita” próbowała ustalić w resorcie energii jakie limity minister energii zaproponował na wtorkowym posiedzeniu rządu, ale uzyskała odpowiedź, że ostateczna wersja rozporządzenia w tej sprawie zostanie przyjęta po ogłoszeniu ustawy.

Rzeczpospolita/CIRE.pl

Wójcik: Spór o siarkę, węgiel i smog w rządzie