Rzędowska: Gospodarka cyrkularna po nordycku

30 czerwca 2017, 07:30 Środowisko

– Cykl życia produktów powinien się zapętlać. Odpad jako surowiec i samoregenerujące się zasoby mają stać się silnym wsparciem dla gospodarki lokalnej. Budowanie kapitału dzięki zaangażowaniu społeczeństwa staje się trendem, za którym chcą podążać kolejne kraj. Linearny system gospodarczy wydaje się łatwiejszy do wytłumaczenia (bo z nim obcujemy od dawna), ale kiedy mu się przyglądamy wydaje się nie być „organicznym” – pisze Agata Rzędowska, redaktor BiznesAlert.pl.

Odpowiedzialne społeczeństwo

Modele biznesowe, które pojawiają się przy okazji rozwijania koncepcji gospodarki cyrkularnej pokazują, że długofalowo zmiana podejścia będzie przynosić wiele korzyści.

Kraje nordyckie przodują w promowaniu proekologicznych konsumenckich zachowań, starają się zaszczepiać poczucie odpowiedzialności za środowisko poprzez codzienne konsekwentne działania. Mądrze zarządzając swoimi zasobami odnoszą korzyści na wielu płaszczyznach.

Forum

Nie powinno zatem dziwić, że w Helsinkach odbyło się pierwsze Światowe Forum Ekonomii Cyrkularnej. Finlandia od 2016 roku silniej promuje model gospodarki o obiegu zamkniętym w swoim kraju i intensywnie poszukuje najbardziej efektywnych (z perspektywy ekonomicznej) modeli działania. Finlandia stawia sobie ambitny cel stworzenia lepszej wersji kapitalizmu. Kapitalizmu, który zakłada rozwój i bardziej zaawansowane działania o obiegu zamkniętym.

Podstawowe obszary, w których Finlandia podejmuje działania to:

1. Żywność – zrównoważony system żywności zakłada, że konsument dokonuje wyboru produktów spośród tych, w których mądrze wykorzystano produkty rolne.
2. Zasoby naturalne – mniejsze zużywanie zasobów, co wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Odnawianie lasów – fiński model gospodarowania zasobami leśnymi i ich miejsce w gospodarce mają zostać utrzymane.
4. Technologie – rozwój globalnej konkurencyjności, która przyniesie zyski z obszarów, w których nie potrzeba tak wielu surowców (IT). Zminimalizowanie wykorzystania surowców pierwotnych i zapętlenie surowców w przemyślenie (wielokrotne ponowne ich używanie).
6. Mobilność – transport i logistyka mają opierać się na inteligentnych systemach, które bazują na odnawialnych źródłach energii. Mobilność jako usługa, ekonomia współdzielenia i zoptymalizowanie wykorzystania zasobów mają być elementem całego systemu.