Rzędowska: Niska emisja a niskoemisyjność. O co w tym chodzi?

13 stycznia 2017, 15:30 Środowisko
smog warszawa

Temat smogu spowodował, że wiele osób zaczęło poszukiwać informacji czym jest niska emisja, co to są strefy niskoemisyjne, czym charakteryzują się samochody zeroemisyjne i czym są pyły zawieszone – pisze redaktor BiznesAlert.pl, Agata Rzędowska.

Niska emisja i smog

W smogu występują pyły zawieszone PM10 i PM2,5, ale żeby smog powstał potrzebne są też określone warunki atmosferyczne. Utrzymujący się brak wiatru, zamglenia i brak opadów oraz (zimą) intensywne palenie w kotłach czy wzmożony ruch samochodów (średni wiek sprowadzanych do polski samochodów używanych to około 12 lat), intensywna działalność przemysłowa to przyczyny smogu.

Tauron przeciwko niskiej emisji

Niska emisja wpływa na pojawienie się smogu. Dotyczy pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska znajdujących się nie wyżej niż 40 metrów nad ziemią (około 12 piętra w bloku). Produktami spalania, które mają wpływ na występowanie niskiej emisji są: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzopiren oraz dioksyny), metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.

Elektrofiltry pomogą ograniczyć niską emisję na Śląsku

Pyły zawieszone

Inaczej określane jako aerozole atmosferyczne, występują w postaci drobinek i ciekłych kropli. Rozdzielamy na te, które są naturalne i te, które są efektem działalności człowieka. PM10, PM2,5 liczby w symbolach pyłów odnoszą się do wielkości cząsteczki (średnica 10 mikrometrów lub mniejsza i 2,5 mikrometra lub mniejsza). PM to skrót od articulate matter. Występują także pyły nazywane zbiorczo TSP i są to pyły z cząsteczek większych i mniejszych niż te o średnicy 10 mikrometrów. Do naturalnych pyłów zaliczymy: sól morską, krzemionki.

Szyszko: Geotermia i biomasa to sposób na czyste powietrze

Niskoemisyjność

Do niskoemisyjności Polska dąży między innymi poprzez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i podpisanie w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego. Aby zrealizować plany dotyczące niskoemisyjności Polska zobligowana jest do rezygnacji z wydobycia i spalania węgla, zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W wielu miastach władze podejmują decyzje o tym aby wprowadzać strefy niskoemisyjne. W takich miejscach ograniczany jest ruch pojazdów spalinowych (ograniczenie niskiej emisji i emisji gazów cieplarnianych).

Rzędowska: Polska powinna wesprzeć rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Zeroemisyjność

Do pojazdów zeroemisyjnych zaliczamy te wszystkie, które są napędzane odnawialnymi źródłami energii. Zeroemisyjność np. roweru jest oczywista, ale w przypadku innych pojazdów nie jest to już takie proste. O samochodach czy autobusach zeroemisyjnych powinniśmy mówić tylko wtedy kiedy mamy pewność, że zasila je „zielona” energia. Jednak potocznie używa się tego określenia wobec wszystkich pojazdów elektrycznych czy też wodorowych. W odniesieniu do budynków zeroemisyjność dotyczy braku emisji jakichkolwiek gazów i pyłów do atmosfery i pobieranie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia.

Thomsen: Polska elektromobilność może czerpać z doświadczeń Danii (ROZMOWA)

W odniesieniu do jakości powietrza w Polsce trzeba pamiętać, że jego zły stan spowodowany jest nie smogiem jako takim, ale działalnością człowieka, odsuwaniem niewygodnych decyzji i podważaniem opracowań wskazujących potrzebę działania i rekomendacje. Wczorajsze zapewnienia rządu, że zostaną wprowadzone certyfikaty dla kotłów grzewczych, uruchomione pieniądze na modernizację instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych to początek działania. Działania podjęte przez władze Warszawy według mnie pokazują, że możemy spodziewać się pojawienia stref niskoemisyjnych w stolicy. Patrząc na naszych zachodnich sąsiadów wiemy co powinniśmy robić i to nie od 2017 czy 2018 roku, ale konsekwentnie od ponad 25. Prowadzenie stałego monitoringu jakości powietrza pozwala na planowanie działań i wdrażanie nowych rozwiązań. Przykładem może być farma wiatrowa i magazyn energii w Pucku. Magazynowanie energii na czas letniego szczytu turystycznego i czas kiedy lokalne domu są dogrzewane powinno szybko przynieść zamierzone rezultaty pozytywnego oddziaływania na środowisko. Niska emisja nam jest zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców nie tylko dużych miast. Niskoemisyjność będzie poprawiać jakość naszego powietrza a co za tym idzie jakość życia.

Morawiecki: Rząd przedstawi narzędzia walki ze smogiem