Sałek: Polska chce włączenia zalesiania w politykę klimatyczną

14 stycznia 2016, 16:18 Alert

(Polska Agencja Prasowa/CIRE)

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa w swojej czwartkowej (14.01) wypowiedzi w Sejmie pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska Paweł Sałek stwierdził, że Polska jest na etapie przeglądu dyrektywy o handlu emisjami w UE i zapisy o zalesianiu z porozumienia globalnego będziemy przekładać do wszystkich dokumentów unijnych.

Zasygnalizował również, że Polska będzie chciała wykorzystać sukces osiągnięto w Paryżu porozumienia i przełożyć jego zapisy na unijną politykę klimatyczną.

Jak zaznaczył, w porozumieniu zawarto kwestię równoważenia emisji dwutlenku węgla pochłanianiem go przez lasy, o co zabiegała Polska.

Podkreślił, że będziemy dążyć do tego aby ,,skutki dla polskiej gospodarki związane z ambitną polityką klimatyczną UE mogły być łagodzone tak, abyśmy mogli opierać swój miks energetyczny i swoje bezpieczeństwo energetyczne o własne zasoby przyrodnicze” .

Zwrócił także fakt na to, że polska ,,struktura energetyczna związana z naszym dobrem narodowym, jakim jest węgiel, na tę chwilę jest bezpieczna, ponieważ w tym dokumencie nie ma informacji o tym, że węgiel miałby być negatywnym paliwem, czy słowa związanego z dekarbonizacją. Mówimy tylko o neutralności klimatycznej.”