font_preload
PL / EN
Alert 22 grudnia, 2017 godz. 6:00   
REDAKCJA

Unia przedłużyła sankcje wobec Rosji

Unia Europejska, Europa

21 grudnia 2017 r. Rada przedłużyła do 31 lipca 2018 r. sankcje gospodarcze wobec konkretnych sektorów rosyjskiej gospodarki.

Decyzja zapadła po tym, jak na szczycie Rady Europejskiej 14 grudnia 2017 r. prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Angela Merkel przedstawili stan realizacji porozumień mińskich. 19 marca 2015 r. Rada Europejska uzależniła zniesienie sankcji od pełnej realizacji tych porozumień (termin wyznaczono na 31 grudnia 2015 r.). Ponieważ tak się nie stało i biorąc pod uwagę, że porozumienia mińskie nadal nie zostały w pełni wdrożone, Rada przedłużyła sankcje o kolejnych 6 miesięcy.

Decyzję tę Rada sformalizowała dzisiaj w procedurze pisemnej i przyjęła ją – jak wszystkie takie decyzje – jednomyślnie.

Pierwotnie sankcje wprowadzono 31 lipca 2014 r. (na 1 rok) w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie. We wrześniu 2014 r. sankcje te zaostrzono. Dotyczą one sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania.

Przedłużone sankcje gospodarcze to m.in.:

  • ograniczenie dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych dla 5 głównych rosyjskich instytucji finansowych o większościowym udziale skarbu państwa i dla ich spółek zależnych utworzonych poza UE, w których instytucje te mają większość udziałów, a także dla 3 głównych rosyjskich firm energetycznych oraz 3 firm przemysłu obronnego
  • zakaz eksportu i importu broni
  • zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w Rosji
  • ograniczenie dostępu Rosji do pewnych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

W reakcji na kryzys na Ukrainie oprócz sankcji gospodarczych UE wprowadziła jeszcze inne środki, takie jak:

  • ukierunkowane sankcje indywidualne, czyli zakaz wizowy i zamrożenie aktywów (obecnie wobec 150 osób i 38 podmiotów) – do 15 marca 2018 r.
  • sankcje za nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola, ograniczone do tych terytoriów – na razie do 23 czerwca 2018 r.

Rada Unii Europejskiej