Sasin: MAP jest na etapie wyboru firm, które wycenią Energę

31 grudnia 2019, 10:45 Alert
Jacek Sasin MAP
Źródło: upload.wikimedia.org

Trwa wybór firm, które dokonają wyceny Energi, co pozwoli ocenić ofertę zakupu jej akcji złożoną przez PKN Orlen – poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Potrzebna jest wycena

„Jesteśmy na etapie wyboru firm, które dokonają wyceny Energi, bo mamy konkretną ofertę Orlenu. Musimy oszacować, czy ta oferta jest korzystna dla Skarbu Państwa. Ministerstwo Aktywów Państwowych musi dbać o interesy Skarbu Państwa. Gdy będziemy mieć wyceny, to będziemy mogli mówić o stanowisku właściciela w tej sprawie” – powiedział Sasin w radiowej Trójce.

Na początku grudnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na 9 kwietnia 2020 r.

Wicepremier Sasin mówił wtedy, że tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą rządu, a MAP przeanalizuje wezwanie PKN Orlen na akcje Energi pod kątem korzyści dla Skarbu Państwa.

Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi i 64,09 proc. głosów na walnym (Skarb Państwa posiada 144.928.000 akcji serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na WZ).

Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. (PAP Biznes)

Polska Agencja Prasowa