Sasin: Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę rządu

6 grudnia 2019, 10:00 Alert
Jacek Sasin

Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą rządu – ocenił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Dodał, że MAP przeanalizuje wezwanie PKN Orlen na akcje Energi pod kątem korzyści dla Skarbu Państwa.

Orlen chce kupić akcje Energi

„Jednym z celów powstania Ministerstwa Aktywów Państwowych było pełne wykorzystanie potencjału spółek Skarbu Państwa, między innymi poprzez stworzenie warunków do ich komplementarnej konsolidacji. Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą naszego rządu” – napisał na Twitterze MAP, cytując wypowiedź wicepremiera Sasina.

„W tym też kontekście oceniamy wezwanie złożone przez PKN Orlen na akcje Energi. Niezależnie od tego dokonamy szczegółowej analizy obecnej sytuacji, a finalna decyzja, którą podejmiemy o ewentualnej transakcji, będzie przede wszystkim uzależniona od uzyskania odpowiednich korzyści dla Skarbu Państwa” – dodał minister Sasin.

PKN Orlen wezwał w czwartek do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję. Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów. Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi i 64,09 proc. głosów na walnym (Skarb Państwa posiada 144.928.000 akcji serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na WZ).

Polska Agencja Prasowa

Sawicki: Energa ma pomóc Orlenowi zarabiać na energii