Schreyer: DB Schenker Rail Polska nie zgadza się z opinią PKP Cargo

14 marca 2014, 08:39 Infrastruktura
Christian Schreyer

Komentarz do wypowiedzi  Pana Mirosława Kuka, dyrektora ds. komunikacji PKP Cargo, która została opublikowana na portalu BiznesAlert.pl.

W dniu 1.03.2014 opublikowana została na portalu BiznesAlert.pl  wypowiedź dyrektora ds. komunikacji  PKP CARGO SA odnosząca się m.in. do kwestii związanych z dostępem do kolejowej  infrastruktury punktowej.

W wypowiedzi tej stwierdza się, cytuję … „W listopadzie 2013 r. z PKP CARGO S.A. wydzielona została nowa spółka – CARGOTOR, do której trafiły elementy zawierające punkty ładunkowe i bocznice. Głównym zadaniem CARGOTOR jest zarządzanie wyodrębnioną częścią nieruchomości kolejowych i udostępnianie ich przewoźnikom kolejowym na zasadach niedyskryminujących oraz utrzymanie powierzonego majątku, gwarantujące bezpieczny transport towarów koleją. Nie jesteśmy zresztą w tego typu działaniach na rynku kolejowym odosobnieni. W strukturach DB Schenker Rail Polska funkcjonuje spółka zależna – Infra Silesia, zajmująca się zarządzaniem infrastrukturą.

Mimo, że spółka CARGOTOR działa stosunkowo niedawno, już podpisywane są stopniowo umowy na dostęp do wyodrębnionych nieruchomości z zainteresowanymi przewoźnikami. Wszystkich przewoźników obowiązują takie same warunki. Tym samym zarzuty DB Schenker należy uznać za bezpodstawne.”

W związku z powyższym, że wypowiedź ta odnosi się do naszej firmy DB Schenker Rail Polska, czujemy się w obowiązku skomentować tę wypowiedź.

DB Schenker Rail Polska nie zgadza się z powyższą opinią.

Pozycji spółki CARGOTOR nie można w żadnym wypadku porównywać do pozycji spółki Infra Silesia. Spółka Infra Silesia, należąca do grupy DB, spełnia bowiem wszystkie wymogi określone obowiązującym prawem. Mowa tu przede wszystkim o autoryzacji bezpieczeństwa, cenniku zatwierdzonym decyzją prezesa UTK czy opracowanym i opublikowanym regulaminie dostępu do infrastruktury. Wedle naszej wiedzy spółka CARGOTOR tych dokumentów nie posiada i tym samym PKP CARGO SA wykonała decyzję Prezesa UTK z dnia 28 maja 2013 roku tylko częściowo.

Ponadto, PKP CARGO SA nie zabezpieczyło rozdziału funkcji przewoźnika ( PKP CARGO SA) i funkcji zarządcy infrastruktury (CARGOTOR) i tym samym nie zagwarantowano warunków konkurencyjności na rynku zarządzania infrastrukturą i rynku przewozów kolejowych. DB Schenker podkreśla, że np.: polityka cenowa spółki CARGOTOR jest zorientowana na wyeliminowanie bądź też ograniczanie konkurencji w Małaszewiczach. Najlepszym potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest fakt, że inni przewoźnicy kolejowi nie realizują (bądź tylko w bardzo minimalnym stopniu) przewozów kolejowych w Małaszewiczach.