Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy obniżającej akcyzę na paliwa i energię

17 grudnia 2021, 17:45 Alert
Sejm 29 stycznia

Sejm odrzucił w piątek poprawki Izby Wyższej do ustawy obniżającej akcyzę na paliwa i energię, nie będzie więc niższego podatku np. na olej opałowy, co proponowali senatorowie.

Senat zgłosił w czwartek dwie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, będącej elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Zakładały one czasowe obniżenie akcyzy na oleje napędowe przeznaczone do opału, oleje opałowe i tzw. pozostałe paliwa opałowe. Według Senatu ustawa w kształcie uchwalonym przez Sejm dyskryminuje osoby, które ogrzewają domy olejem. W piątek Sejm, zgodnie ze stanowiskiem sejmowej komisji finansów publicznych i rządu, odrzucił poprawki Izby Wyższej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców.

Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Jak wynika z uzasadnienia, ze względu na uregulowania unijne konieczna jest podwyżka stawek akcyzy na początku roku, choć i tak będą one niższe niż obowiązujące obecnie. Ponadto, ustawa czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Ustawa przewiduje także, iż sprzedawcy paliw oraz energii elektrycznej odbiorcy końcowemu będą zobowiązani w czytelny sposób poinformować klientów o wprowadzonych obniżkach.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT – o 10 gr), a od 1 stycznia do 31 maja – o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia – o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze). Według Oceny Skutków Regulacji łączny koszt dla budżetu proponowanych zmian to ponad 1,5 mld zł.

Ponadto w ustawie przewidziano także rozszerzenie rekompensat dla podmiotów dotkniętych stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią: będą mogły je otrzymać nie tylko firmy, ale także np. związki wyznaniowe. Zmienią się także przepisy ustawy o systemie instytucji rozwoju, w konsekwencji których Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 oraz w powiązaniu z zapisami ustawy o ochronie granicy państwowej, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Wśród zadań PFR może się znaleźć m.in. udzielanie wsparcia bezzwrotnego. Z kolei PFR może zawrzeć z wojewodami, na „obszarze właściwości których wprowadzono zakaz”, porozumienie dotyczące obsługi wsparcia finansowego. Chodzi o zakaz przebywania na terenie objętym działaniem ustawy. Większość przepisów ustawy wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński