Sekściński: Według KE energetyka wiatrowa jest najtańsza

24 października 2014, 13:55 Energetyka
Arkadiusz Sekściński

W najnowszym raporcie, przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, eksperci z firmy doradczej Ecofys policzyli koszty produkcji energii z węgla, atomu, gazu oraz poszczególnych technologii OZE, z uwzględnieniem tzw. kosztów zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie środowiska czy wpływ danej technologii na ludzkie zdrowie. Najtańszym źródłem energii są lądowe farmy wiatrowe – koszt wytworzenia energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 105 euro/MWh. Dla porównania energetyka węglowa jest nawet dwukrotnie droższa, a koszt produkcji energii waha się między 160 – 230 euro/MWh.

– Decyzje Rady Europejskiej dotyczące tzw. pakietu energetyczno – klimatycznego 2030 wpłyną bezpośrednio na rozwój odnawialnych źródeł energii w Europie i w Polsce. Cele emisyjne wymuszają na naszym kraju zmianę miksu energetycznego, czyli zwiększenie udziału energii pochodzących z odnawialnych źródeł – ocenia Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

– W dyskusji o nowych celach klimatycznych pojawia się wiele argumentów, nie zawsze prawdziwych – oponenci straszą opinię publiczną, że realizacja planu Brukseli przełoży się na wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej o nawet 120%. Tymczasem najnowszy raport firmy Ecofys, który powstał na zlecenie Komisji Europejskiej, pokazuje, że energetyka wiatrowa jest znacznie tańsza od węgla czy atomu, przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych takich jak zanieczyszczenie środowiska czy wpływ na ludzkie zdrowie. Dla porównania koszt produkcji energii z węgla waha się między 160 – 230 euro/MWh. Z  lądowych farm wiatrowych jest to nawet dwukrotnie mniej – koszt kształtuje się na poziomie 105 euro/MW – twierdzi rozmówca BiznesAlert.pl.

Niewiele niższe koszty od technologii węglowych wykazuje fotowoltaika (PV) – 217 euro/MWh, chociaż twórcy raportu podkreślają ogromne osiągniecia i dalszy potencjał w zakresie redukcji kosztów tej technologii. Koszt produkcji energii elektrycznej w źródłach gazowych to ok. 129 – 164 euro/MWh, a w elektrowniach jądrowych – ok. 133 euro/MWh.

Twórcy raportu podjęli się również próby oszacowania zakresu interwencji publicznej na rynkach energii w 28 Państwach Członkowskich UE. W 2012 roku, łączna wartość interwencji publicznych w sektorze energii (z wyłączeniem transportu) w UE-28 wyniosła 122 mld € (przedział 120-140 mld euro). Na tą wartość składa się wysokość publicznej interwencji w roku 2012 (113 mld euro) oraz oszacowana wartość historycznego bezpośredniego wsparcia (9 mld euro).

Najczęściej interwencje przyjmowały formę taryf gwarantowanych (26 mld euro), dotacji inwestycyjnych (13 mld euro) i zwolnień podatkowych (12 mld euro). Ok. 40 mld euro zostało zapłacone przez konsumentów w rachunkach za energię. Wsparcie całego sektora energetycznego w Polsce wyniosło 970 mln euro (niecały 1% całkowitego wsparcia w skali całej UE). Wartość uprawnień do emisji w systemie EU ETS w roku 2012 wyniosła 14 mld euro.

Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii największe wsparcie otrzymała energetyka słoneczna – 14 730 mln euro, biomasa – 8 340 mln euro, energetyka wodna – 5 180 mln euro. Porównując energetykę wiatrową do węglowej – technologie te otrzymały wsparcie na takim samym poziomie wynoszącym 10 120 mln euro.

Jak informuje Komisja Europejska powołując się na wyniki raportu, koszty produkcji energii w nowych elektrowniach, bez uwzględnienia subsydiów, dla energetyki węglowej wynoszą obecnie ok. 75 EUR/MWh, a koszt produkcji energii z wiatru, w ujęciu LCOE (Levelised Cost of Electricty), jest niewiele wyższy i wynosi 80 euro/MWh. Koszt produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych dzięki zanotowanemu w ostatnich latach wyraźnemu spadkowi cen paneli fotowoltaicznych wynosi już ok. 100-115 EUR/MWh – w zależności od wielkości instalacji. Z kolei koszt produkcji energii w elektrowniach gazowych i jądrowych wynosi ok. 100 EUR/MWh.

 

Porównanie kosztów produkcji energii dla poszczególnych technologii (wartości przybliżone) przedstawione przez PSEW.

 

Technologia

Koszt produkcji energii – LCOE

Koszt produkcji energii, uwzględniający koszty zewnętrzne oraz wartość interwencji

Koszty zewnętrzne

Elektrownie węglowe 75 euro/MWh 160-230 euro/MWh 95 euro/MWh
Elektrownie jądrowe 90 euro/MWh 133 euro/MWh 20 euro/MWh,
Elektrownie gazowe 100 euro/MWh 129-164 euro/MWh 35 euro/MWh
Elektrownie wiatrowe (lądowe) 80 euro/MWh 105 euro/MWh Poniżej 4 euro/MWh
Elektrownie fotowoltaiczne 90 euro/MWh 217 euro/MWh 20 euro/MWh