Senat chce, aby jednorazowe przedłużenie koncesji nie było możliwe także w przypadku ropy i gazu

21 czerwca 2021, 11:30 Alert

Senat chce, by jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie było możliwe także w przypadku węglowodorów, a nie tylko węgla czy siarki.

Senat RP. Fot. Wikipedia
Senat RP. Fot. Wikipedia

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 94 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Senat poparł poprawki do noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przewidują one wykreślenie z obecnej ustawy także przepisu pozwalającego na jednorazowe przedłużenie obowiązywania koncesji w przypadku poszukiwania i rozpoznania złoża węglowodorów bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Teraz nowela ponownie trafi pod obrady Sejmu – czytamy w komunikacie Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

Nowelizacja likwiduje bowiem możliwość warunkowego wyłączenia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla jednorazowego wydłużenia terminu obowiązywania koncesji na wydobycie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Senat wprowadził poprawki do noweli o strategicznych inwestycjach energetycznych