Sieci starzeją się. Wiele ma ponad 40 lat

29 maja 2018, 15:15 Alert
Linie elektroenergetyczne energia

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, najwięksi operatorzy systemu dystrybucyjnego w Polsce muszą się liczyć z ogromnymi wydatkami na modernizację swoich sieci. Ich największym problemem w kolejnych latach będą linie napowietrzne, z których wiele postawiono prawie pół wieku temu.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) w swoim raporcie za 2107 rok wskazuje, że najbardziej przestarzałą infrastrukturą najwięksi krajowi operatorzy systemów dystrybucyjnych – PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa Operator, Enea Operator oraz innogy Stoen Operator – dysponują w obszarze napowietrznych linii przesyłowych wysokiego napięcia.

W tym przypadku infrastruktura pięciu największych OSD w 42-proc. ma ponad 40 lat, a w 34-proc. miedzy 25 a 40 lat. Tylko 9 proc. to sieci zbudowane ciągu ostatnich 10 lat.

Tylko nieco lepiej przedstawia się struktura wiekowa sieci napowietrznych średniego napięcia. 37 proc. ma ponad 40 lat, a 39 proc. miedzy 25 i 40 lat, 7 proc. to najmłodsze sieci mające mniej niż 10 lat.

W przypadku napowietrznych linii niskiego napięcia 31 proc. ma ponad 40 lat, 35 proc. miedzy 25 i 40 lat, a 13 proc. to linie zbudowane przez ostatnich 10 lat.

Dużo lepiej wygląda sytuacja dotycząca linii kablowych. W przypadku wysokiego napięcia 80 proc. ma mniej niż 10 lat, a tylko 3 proc. powyżej 25 lat i poniżej 40.

W przypadku linii kablowych średniego napięcia wiek 31 proc. to poniżej 10 lat, 28 proc. między 10 i 25 lat, a 16 proc. ma więcej niż 40 lat.

Wiek linii kablowych niskiego napięcia to w 31-proc. do 10 lat, również w 31-proc. między 10 i 25 lat, a w 13-proc. – powyżej 40 lat.

W przypadku stacji WN/SN 30 proc. ma powyżej 40 lat, 33 proc. ma 25-40 lat, a w 17-procentach ich wiek wynosi do 10 lat. Podobnie wygląda struktura wiekowa stacji SN/nn.

PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa-Operator, Enea Operator oraz innogy Stoen Operator posiadają linie wysokiego napięcia o długości odpowiednio 10,26 tys. km, 11,09 tys. km, 6,43 tys. km, 5,29 tys. km oraz 509 km.

W przypadku sieci średniego napięcia ich długość wynosi odpowiednio: PGE Dystrybucja – 111,56 tys. km, Tauron Dystrybucja – 64,57 tys. km, Energa-Operator – 68,38 tys. km, Enea Operator – 45,79 tys. km oraz innogy Stoen Operator – 7,73 tys. km.

Z kolei w zakresie linii niskiego napięcia, najwięcej ma ich PGE Dystrybucja – 166,14 km, następnie Tauron Dystrybucja – 109,43 tys., Energa-Operator – 88,88 tys. km, Enea Operator – 53,14 tys. km, a działający na terenie Warszawy i okolic innogy Stoen Operator posiada sieci nn o długości 6,95 tys. km.

Wszystkich pięciu największych OSD w ubiegłym roku przesłało 133,232 TWh energii elektrycznej do 17,462 mln klientów, którzy odbierają dystrybuowaną energię.

– W przypadku sieci dystrybucyjnej największy stopień zużycia cechuje linie napowietrzne 110 kV i SN. Prawie 80 proc. tych linii wybudowane zostało ponad 25 lat temu i od tamtego czasu, ze względu na bariery prawne oraz brak odpowiednich środków, w większości przypadków nie były one wymieniane lub modernizowane, a przechodziły jedynie wymagane przeglądy i remonty. Spośród wymienionych grup urządzeń właściwie tylko o liniach kablowych WN i SN oraz nn możemy powiedzieć, że charakteryzują się w większości wiekiem poniżej 25 lat – komentuje PTPiREE.

Długość linii kablowych średniego napięcia u pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego wzrosła z 65 891 km w roku 2011 do 77 195 km w roku 2017.

Jak zwraca uwagę PTPiREE, ważnym czynnikiem wpływającym na poziom niezawodności sieci SN jest proces jej automatyzacji, czyli instalowania urządzeń wyposażonych w elementy telemechaniki, automatyki zabezpieczeniowej czy monitoringu. W tym zakresie szczególnie widoczna ma być budowa łączników sterowanych radiowo, współpracujących z systemem dyspozytorskim.

Według stanu na koniec 2017 roku było ich ponad 21 tys., z czego około 90 proc. to łączniki zainstalowane w głębi sieci. Zdaniem Towarzystwa, wskaźnik 9,52 łącznika na 100 km linii świadczy o tym, że proces nasycenia łącznikami może być w najbliższych latach zakończony.

W ubiegłym roku wskazani OSD wydali na inwestycje w sumie ok. 5,86 mld zł. Najwięcej – po 1,7 mld zł – wydały spółki dystrybucyjne PGE i Taurona. Energa-Operator wydała 1,24 mld zł, Enea Operator 1 mld zł, a innogy Stoen Operator 227,5 mln zł.

Gramwzielone.pl