Sienkiewicz: Polska giełda gazu może stać się punktem odniesienia dla regionu

30 grudnia 2019, 09:00 Energetyka
TGE Flickr
TGE. Fot. Flickr

Polski hub gazowy powstanie między innymi dzięki kompleksowej ofercie Towarowej Giełdy Energii, która może potencjalnie stać się cenowym punktem odniesienia w regionie.

– Dyskusja na temat regionalnego hubu gazowego trwa od dawna. Dzisiaj nie zadajemy już pytania czy hub gazowy powstanie, ale kiedy on powstanie – mówi Marcin Sienkiewicz, wicedyrektor biura strategii i projektów Towarowej Giełdy Energii. – Stworzenie optymalnego modelu hubu gazowego, rozumianego jako centrum dystrybucji i handlu gazem dla Europy Środkowej, Wschodniej i państw bałtyckich, jest celem strategicznym wpisanym do rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku).

TGE uczestniczy nie tylko w rozmowach, ale także bierze aktywny udział we wszystkich pracach prowadzonych w tym zakresie. Zależy nam na stworzeniu w Polsce ośrodka obrotu gazem dla Europy Środkowo-Wschodniej, miejsca gdzie będzie kreowana cena dla regionu, płynnego rynku, z którego czerpać korzyści będą finalnie odbiorcy końcowi, a więc takiego rynku jaki powstał dla energii elektrycznej – ocenia nasz rozmówca.

– Giełda przystępując do europejskiego rynku spot energii w modelu PCR i XBID stworzyła nowe możliwości handlu dla Polski, krajowe oferty są widoczne w UE, nasz rynek stał się głębszy, a ceny stają się coraz bardziej wyrównane. Podobne korzyści może przynieść hub gazowy. TGE jest obecnie jedyną giełdą w regionie, która oferuje swoje usługi w pełnym zakresie na rynku spot oraz terminowym gazu – wskazuje Sienkiewicz. – Z całą pewnością polską giełdę wyróżnia posiadanie kompleksowej oferty produktów z fizyczną dostawą gazu, kompetencji i doświadczenia w tworzeniu rynków z fizyczną dostawą oraz ich łączenia z innymi rynkami w Europie. Zaletą TGE jest również posiadanie własnej izby rozliczeniowej, której zezwolenia umożliwiają prowadzenie rozliczeń rynku towarowego, platformy OTF oraz instrumentów finansowych. Jesteśmy przekonani, że utworzenie w Polsce hubu gazowego będzie optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich uczestników krajowego rynku gazu oraz ciekawą i korzystną propozycją dla partnerów z regionu.