Ślęzak: Ceny energii będą dalej rosły, ale ArcelorMittal chce zostać w Polsce (ROZMOWA)

3 września 2019, 07:30 Energetyka
piec
Wielki Piec. Fot. ArcelorMittal

Wysokie ceny energii wpływają negatywnie na konkurencyjność przemysłu hutniczego w Polsce. W rozmowie z BiznesAlert.pl Tomasz Ślęzak, członek zarządu i dyrektor Energii i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland nie wykluczył, że dalsze wzrosty cen energii mogą skończyć się zamknięciem niektórych instalacji należących do spółki.

BiznesAlert.pl: Czy ArcelorMittal obawia się wzrostów cen energii w 2020 roku?

Tomasz Ślęzak: Niestety wszystko wskazuje na to, że ceny energii w Polsce, w perspektywie kilku najbliższych lat będą dalej rosły.

O ile mogą one wzrosnąć? Co to może oznaczać dla działalności spółki?

Trudno jest spekulować w kwestii dynamiki wzrostów, ale wydaje się, że w roku 2020 można spodziewać się co najmniej kilkuprocentowego wzrostu w stosunku do końca bieżącego roku, którego zamknięcia przecież jeszcze nie znamy. Powody są te same co zawsze – wysokie uwęglenie krajowego miksu energetycznego, a co za tym idzie wzrost kosztów związanych z opłatami za emisję CO2 oraz aktualne uwarunkowania polskiego sektora energetycznego. Stabilizacji czy spadku cen można się racjonalnie spodziewać w połowie następnej dekady, kiedy powinna dać się odczuć zmiana krajowej struktury wytwarzania, a być może i obrotu energią. Oznacza to wzrost kosztów prowadzenia działalności naszych hut. A idąc dalej – możliwy spadek konkurencyjności wobec producentów z krajów, w których ceny energii są niższe.

Czy ArcelorMittal rozważa inwestycje we własne źródła wytwórcze np. OZE bądź też podpisywanie umów PPA?

Rozważamy wszystkie możliwości. Prowadzimy już rozmowy z firmami, które mogłyby dostarczyć nam zieloną energię w ramach kontraktów PPA. Poza tym pracujemy też nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby nam wykorzystanie poprzemysłowych terenów ArcelorMittal Poland pod budowę kilku instalacji fotowoltaicznych po 30-50 MW. Uważnie obserwujemy rynek i widzimy, że energia ze źródeł solarnych może przynieść firmie spore oszczędności i korzyści – np. pominięcie taryf dystrybucyjnych.

Jak na działalność spółki wpływa decyzja o braku ograniczenia produkcji w hucie w Krakowie?

Postanowiliśmy odroczyć tymczasowe wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, które pierwotnie było planowane na wrzesień, ponieważ chcemy ponownie ocenić całą sytuację rynkową, która jest bardzo dynamiczna. Powody planowanego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni to spadek zużycia stali na kontynencie przy wysokich cenach surowców i rosnących kosztach uprawnień do emisji CO2 oraz niekontrolowany wzrost importu i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku. Niezależnie od decyzji w sprawie Krakowa, utrzymywanie się obecnej sytuacji nie jest dla zakładów łatwe, tak samo zresztą jak i dla całej branży w Europie. Staramy się, by w jak najmniejszym stopniu wpływało to na działalność spółki, zwłaszcza na naszych pracowników.

Czy w związku z rosnącymi cenami energii biorą Państwo pod uwagę możliwość ograniczenia produkcji, w którymkolwiek zakładzie w Polsce?

Wzrost cen energii, choć to tylko jeden z kilku czynników, które obniżają konkurencyjność naszych produktów na rynku, może w efekcie doprowadzić do zamknięcia jakichś instalacji. Nie da się tego wykluczyć, ponieważ w większości są to procesy energochłonne, o których opłacalności w danym kraju przesadzają komparatywne koszty energii. Wprowadzone ostatnio rekompensaty za pośrednie koszty CO2 pozwolą zapewne ten czynnik nieco złagodzić, choć w perspektywie kilku lat, należy raczej spodziewać się pogorszenia. Mimo wszystko liczymy, że uda nam się przetrwać ten trudny czas dla polskiej energii, bo jako największy producent stali na świecie w Polsce produkujemy ją od 15 lat i nadal chcemy to robić.

Rozmawiał Piotr Stępiński

Prezes URE: Zamrażanie cen energii nie powinno być kontynuowane w przyszłym roku