PIE: budowa reaktorów SMR nie zastąpi konieczności inwestycji w OZE

7 czerwca 2023, 13:25 Alert

Budowa tzw. małych reaktorów modułowych nie zastąpi konieczności inwestycji w OZE i wielkoskalową energetykę jądrową – wskazano w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksperci zwrócili uwagę, że SMR-y mogą być wykorzystywane m.in. do produkcji ciepła systemowego w największych miastach.

Budowa tzw. małych reaktorów modułowych SMR (Small Modular Reactor) może być istotnym wsparciem transformacji energetycznej – podkreślono w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Perspektywy wykorzystania reaktorów SMR w polskiej transformacji energetycznej”. Zauważono, że według zapowiedzi producentów do 2040 roku w Polsce ma stanąć nawet ponad 100 reaktorów SMR.

W opinii cytowanych w publikacji ekspertów, budowa SMR-ów, choć może odegrać ważną rolę w procesie dekarbonizacji, nie zastąpi konieczności inwestycji w OZE i wielkoskalową energetykę jądrową. Jedną z najważniejszych ról małych reaktorów jądrowych, obok produkcji energii elektrycznej dla przemysłu, będzie ich wykorzystanie w produkcji ciepła systemowego w największych polskich aglomeracjach – oceniono. Według 50 procent ankietowanych przez PIE ekspertów małe modułowe reaktory jądrowe będą używane w tym celu jeszcze przed 2040 roku, a 77 procent ekspertów jest zdania, że w dalszej przyszłości mogą one zaspokajać nawet powyżej 20 procent zapotrzebowania na ciepło systemowe w dużych aglomeracjach miejskich.

W ocenie ekspertów jednym z miast, które mogłyby znacząco skorzystać na zastosowaniu SMR w dekarbonizacji ciepłownictwa jest Warszawa. – W 2020 roku zapotrzebowanie na ciepło systemowe w stolicy Polski wyniosło 8,9 TWh, z czego aż 90,7 procent wytworzono w ciepłowniach z użyciem węgla kamiennego – przypomniano.

Według raportu w przyszłości zapotrzebowanie na ciepło może w Warszawie sięgnąć nawet powyżej 14 TWh. – Zainstalowanie w sieci 3 reaktorów o mocy 900 MWt (300 MWe) mogłoby w modelu kogeneracji zaspokoić nawet 81 procent rocznego zapotrzebowania Warszawy na ciepło w 2040 roku, jednocześnie zwiększając produkcję energii elektrycznej w miesiącach, gdy zapotrzebowanie na ciepło spada – stwierdzono.

Adam Juszczak z PIE, cytowany w opublikowanym w środę raporcie zwrócił uwagę, że wykorzystanie reaktorów SMR do produkcji ciepła systemowego w Polsce będzie według większości ekspertów niezwykle istotne dla transformacji energetycznej. Wynika to, jak wyjaśnił, z potrzeby dekarbonizacji ciepłownictwa, które w większości jest dziś oparte na spalaniu węgla. ”

– Jednocześnie konkurencja w postaci alternatywnych technologii jest tu dużo mniejsza niż w obszarze produkcji energii elektrycznej. To powoduje, że wykorzystanie małych reaktorów jądrowych do produkcji ciepła zarówno na potrzeby komunalne, jak i przemysłowe może być ich najważniejszym zastosowaniem – ocenił.

W raporcie przywołano dane, z których wynika, że poparcie społeczne dla wykorzystania najnowszych technologii jądrowych do produkcji energii elektrycznej wynosi w Polsce 84 procent, „co jest najwyższym wynikiem spośród krajów biorących udział w ankiecie”. To wynik wyższy o 15 pkt. procentowych niż we Francji i Szwecji (69 procent poparcia) i o 23 pkt. procentowych wyższy niż w USA.

Polski Instytut Ekonomiczny / Jacek Perzyński

Wrochna: SMR to odpowiedź na kryzys energetyczny