Sondaż: 62,5 procent Polaków chce budowy elektrowni jądrowych

11 grudnia 2020, 11:45 Alert
atom energetyką jądrowa
fot. Pixabay

W październiku 2020 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”. Celem Programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+). Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej opiera się na trzech filarach: bezpie­czeństwo energetyczne, klimat i środowisko oraz ekonomia.

Polacy chcą atomu

Badanie z listopada br. wskazuje, że 62,5 procent ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju, przy czym 31,7 procent robi to w sposób zdecydowany. Przeciwnicy tego pomysłu stanowią 31,6 procent, jednak 16 procent badanych jest temu zdecydowanie przeciwnych, a 15,6% jedynie w sposób umiarkowany. 5,9 procent osób nie miało zdania w tym temacie i nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Według badania większymi przeciwniczkami energetyki jądrowej są kobiety, a zwolennikami – mężczyźni. Większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młodsze (15-49 lat). Zwolennikami budowy elektrowni jądrowych są częściej mieszkańcy największych aglomeracji tj. powyżej 100 tys. mieszkańców (69,8 procent). Przeciwnikami natomiast osoby zamieszkujące wsie i małe miasta – liczące do 5 tys. mieszkańców (odpowiednio 38 procent i 40 procent).

Istotne jest, że niemal co druga osoba (46 procent) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. 51,4% wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania, przy czym aż 32 procent wyraziło swój sprzeciw w sposób zdecydowany. Większość Polaków (75,1 procent) uważa temat budowy elektrowni jądrowej za ważny, przy czym dominują odpowiedzi umiarkowane (52,8 procent). Dla 22,3 procent temat ten wydaje się być szczególnie istotny. Co czwarty obywatel uznaje tą tematykę za nieważną (23,4 procent). Aż 70 procent Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Zbliżony odsetek jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju (72,6 procent).

Głównym źródłem wiedzy Polaków o energetyce jądrowej jest Internet (60,4 procent), telewizja (31,4 procent) oraz prasa (21,5 procent). Prawie wszyscy respondenci dostrzegają potrzebę przeprowadzenia w Polsce kampanii na temat energetyki jądrowej (93,5 procent). Z planami budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce spotkało się 78,6 procent ankietowanych. Ogólnopolskie badanie zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2020 roku, metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2110 Polaków w wieku 15-75 lat.

gov.pl/Michał Perzyński