Sonik: Miejsce OZE w polityce klimatycznej

12 listopada 2013, 09:31 Energetyka

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik zorganizował w Brukseli wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej seminarium, którego tematem było miejsce OZE w polityce klimatycznej Unii Europejskiej i Polski.

– Ideą Seminarium była analiza stanu i potencjału rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej, w Europie i Polsce. Zaproszeni goście mówili między innymi możliwości rozwoju OZE w Europie i obecnej sytuacji legislacyjnej w Polsce oraz korzyści wynikające z rozwoju tego typu źródeł energii dla europejskiej i polskiej gospodarki – informuje na swojej stronie internetowej.

W tym kontekście polityk wspomina także o trwającym Szczycie Klimatycznym w Warszawie. – Konferencja stron Protokołu z Kioto to najwyższy organ służący do przeglądu realizacji założeń traktatu – podkreśla.