font_preload
PL / EN
Alert 11 stycznia, 2019 godz. 8:30   
REDAKCJA

Spółki będą raportować URE zakupy energii

energia kabel pylon energetyka

Prezes URE wzywa wybrane spółki obrotu do cyklicznego składania Informacji zbiorczej na Formularzu O, dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez te spółki.

Do 5 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdawczego, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji zbiorczej na Formularzu O dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu.

URE