Państwo przejmuje udziały w spółce mającej budować atom

26 marca 2021, 18:43 Alert

PGE, Enea, KGHM i Tauron podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł. Spółki poinformowały o tym w oddzielnych komunikatach. Ta spółka ma budować pierwszą elektrownię jądrową w Polsce.

Atom. Fot: Pixabay
Atom. Fot: Pixabay

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1. PGE posiadała 70 procent udziałów w PGE EJ 1, a Enea, KGHM Polska Miedź oraz Tauron Polska Energia po 10 procent udziałów w spółce.

Cena sprzedaży 100 procent udziałów wynosi 531 362 000 zł, z których na PGE przypada 371,95 mln zł, a Tauron, Eneę KGHM po 53 136 200 zł. Płatność za udziały w PGE EJ1 nastąpi nie później niż 31 marca 2021 roku. W komunikatach można przeczytać, że cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny PGE EJ1 zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji.

Ponadto, wspólnicy zawarli z PGE EJ1 aneks do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2015 roku, w sprawie WorleyParsons, zgodnie z którym proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub proporcjonalnie przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons, do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 roku. PGE informowała w raportach okresowych o jego przebiegu.

Polska Grupa Energetyczna przypomina, że sprzedaż udziałów w spółce PGE EJ1 stanowi realizację jednego z działań przewidzianych w jej strategii do 2030 roku ogłoszonej w dniu 19 października 2020 roku. Po zamknięciu transakcji emitent nie będzie posiadał udziałów w spółce PGE EJ1. Jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wybór lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej ma nastąpić do końca tego roku.

Podpisanie umowy sprzedaży PGE EJ 1. Fot. PGE

Podpisanie umowy sprzedaży PGE EJ 1. Fot. PGE

Krok ku realizacji PPEJ

Nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w PGE EJ 1 jest elementem przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjętego przez Radę Ministrów 2 października 2020 roku. – Rezultaty działań prowadzonych przez spółkę będą niezbędnym wkładem do dokumentacji, która umożliwi rządowi podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej wyboru technologii i partnera do budowy elektrowni jądrowych w Polsce – stwierdził Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, podpisujący umowę w imieniu Skarbu Państwa.

– Dzisiejsza umowa sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 kończy etap zaangażowania PGE oraz pozostałych wspólników w projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W drugiej połowie 2021 roku PGE EJ 1 zakończy prace nad raportem o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz eaportem lokalizacyjnym, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. To dobry moment na przejęcie projektu przez Skarb Państwa – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Rząd nada inwestycji odpowiedni priorytet, a dzięki posiadanym zasobom i możliwościom dokona wyboru najlepszego partnera, lokalizacji i technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Negocjacje dotyczące sprzedaży udziałów w PGE EJ 1 na rzecz Skarbu Państwa rozpoczęły się w październiku 2020 roku od podpisania listu intencyjnego przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego – w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów – oraz przedstawicieli wszystkich podmiotów posiadających udziały w spółce PGE EJ 1.

PGE EJ1

Spółka PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Aktualnie jej działalność koncentruje się na opracowaniu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) oraz raportu lokalizacyjnego. Jednocześnie kontynuowane są badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch wariantach lokalizacyjnych „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo) oraz „Żarnowiec” (gmina Krokowa i Gniewino).

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki

Kurtyka: Polska będzie mieć trzy elektrownie jądrowe