ONZ: Świat jest w tyle w realizacji celów środowiskowych, zdrowotnych i walki z głodem

17 czerwca 2024, 11:00 Alert

Świat jest daleko od realizacji większości celów zrównoważonego rozwoju uzgodnionych w 2015 roku, m.in. walce z ubóstwem i głodem – wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), który wskazuje na niedobory finansowe, napięcia geopolityczne i pandemię COVID-19.

Źródło: freepik.com

Coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju ONZ ocenia postępy 193 państw członkowskich w realizacji 17 szeroko zakrojonych „celów zrównoważonego rozwoju” (SDG), które obejmują również poprawę dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, zapewnienie czystej energii i ochronę bioróżnorodności. Raport wykazał, że żaden z 17 celów nie jest na dobrej drodze do realizacji do 2030 roku, a większość celów wykazuje „ograniczony postęp lub regres”. Wezwano również kraje do rozwiązania chronicznych niedoborów finansowych oraz zreformowania samego systemu ONZ.

– To, co pokazuje ten raport, to fakt, że już przed pandemią postęp był zbyt wolny – powiedział Guillaume Lafortune, wiceprezes w sieci rozwiązań zrównoważonego rozwoju ONZ (SDSN) i główny autor raportu.

– Gdy pandemia uderzyła, a także inne kryzysy – w tym konflikty zbrojne – to historia stagnacji – dodał.

Raport wskazał, że szczególnie trudne obszary to walka z głodem, tworzenie zrównoważonych miast i ochrona bioróżnorodności na lądzie i w wodzie. Cele polityczne, takie jak wolność prasy, również odnotowały „regres”. Stwierdzono, że Finlandia, Szwecja i Dania zajęły najwyższe miejsca w rankingu krajów, a Chiny osiągnęły szybszy niż przeciętny postęp, ale najbiedniejsze kraje świata pozostały jeszcze bardziej w tyle.

Lafortune powiedział, że kraje rozwijające się potrzebują większego dostępu do międzynarodowych finansów, dodając, że instytucje takie jak agencje ratingowe powinny być zachęcane do uwzględniania długoterminowego dobrobytu środowiskowego i gospodarczego kraju, a nie tylko jego krótkoterminowej płynności finansowej. Raport oceniał również kraje pod kątem ich gotowości do współpracy globalnej przez instytucje ONZ. Stany Zjednoczone zajęły ostatnie miejsce w rankingu.

Reuters / Mateusz Gibała

Serbowie mogą zbudować kopalnię, która zapewni Europie 90 procent potrzebnego litu