Stena: Recykling na rzecz zrównoważonego rozwoju

3 lutego 2016, 15:00 Alert

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i recykling stają się coraz popularniejsze wśród przedsiębiorców. Jak pokazują przykłady ze Szwecji i Polski współpraca pomiędzy firmami w tym zakresie wspiera zrównoważony rozwój.

– Gospodarka cyrkularna, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, projektowanie dla recyklingu, to hasła, które pojawią się w raportach i strategiach coraz częściej. W ramach realizowanych przez przedsiębiorstwa działaniach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska, a jednym z jej elementów jest właśnie odpowiedzialne gospodarowanie odpadami – mówi Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. Marketingu i PR w Stena Recycling.

Raport KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie” (wyd. 2014 r.) pokazuje, że kadra kierownicza oraz pracownicy niższego szczebla (przede wszystkim odpowiedzialni za CSR, marketing i komunikację) ze średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce, jako najistotniejsze wyzwanie z punktu widzenia firmy wskazują ochronę środowiska (50 proc.). Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw przemysłowych (56 proc.), jak i firm usługowych (38 proc.), których negatywny wpływ na środowisko jest mniejszy. Działania CSR prowadzi 46 proc. badanych firm, kolejne 15 proc. rozważa ich rozpoczęcie. Najwięcej przedsiębiorstw podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej (89 proc.) oraz środowiska (85 proc.). Warto zauważyć, że jako największe wyzwanie, w które powinny angażować się firmy, 99 proc. badanych wskazuje recykling oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami. Na dalszych miejscach znajdują się ochrona środowiska naturalnego (97 proc.) oraz rozwój społeczności lokalnych (92 proc.).

Duże znaczenie jakie przedsiębiorcy w Polsce zaczynają przywiązywać do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami ma związek z rosnącą świadomością roli jaką odpady odgrywają w gospodarce. Dostrzega się dla nich coraz więcej możliwości – nie jako elementu negatywnie wpływającego na środowisko, a materiału, który odpowiednio zagospodarowany może być wielokrotnie przetwarzany. Krajem, w którym aspekt ten jeszcze szczególnie rozwinięty jest Szwecja. Tego typu działania przejawiają się tam w codziennej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach świadczonych usługmówi Surdykowska.

Wiele firm działających w Skandynawii przywiązuje duże znaczenie do troski o środowisko. Przykładem jednej z nich jest produkująca żywność firma Findus. Jej wspólna inwestycja ze Stena Recycling w zakład w Bjuv w Skanii (Szwecja) obejmuje specjalną maszynę, która umożliwia przetwarzanie opakowanych odpadów organicznych w zrównoważony sposób. Odpady organiczne i opakowaniowe są rozdzielane. Odpady spożywcze wykorzystywane są do produkcji biogazu, a odpady opakowanie mogą zostać użyte w procesie odzysku energii i recyklingu materiałów. Dodatkowo, generowane odpady sortowane są do odpowiednich pojemników, które transporowane są jeden za drugim przez elektryczny pojazd.

Przykładem współpracy na rzeczy zrównoważonego rozwoju na gruncie polskim może być budowa biurowca Business Center Poznań. Celem projektu było uzyskanie najwyższej oceny w certyfikacji środowiskowej oraz odzysku materiałów na poziomie 75 proc. W ramach wspólpracy pomiędzy firmą SwedeCenter i Stena Recycling na placu budowy powstała stacja recyklingu umożliwiająca sortowanie 14 rodzajów odpadów, a w pomieszczeniach socjalnych system do sortowania odpadów biurowych MultiSort. Zastosowanie kompleksowych rozwiązań dla recyklingu umożliwiło przekroczenie założeń środowiskowych, zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność czasu pracy, zwiększyło bezpieczeństwo oraz pozwoliło na wzrost wydajności obiegu dokumentów.

Powyższe działania przekładają się nie tylko na ochronę środowiska, ale również wymierne korzyści dla przedsiębiorców takie jak redukcja kosztów czy większa wydajność i bezpieczeństwo pracy. – Uzyskiwane w ten sposób wartości pozwalają tworzyć bardziej zrównoważone społeczeństwo – wyjaśnia Surdykowska.

Źródło: Stena Recycling Sp. z.o.o.