TAG: Stena Recykling

(Stena Recycling) Recykling odgrywa kluczową rolę w działaniach na rzecz środowiska, pozwalając odpadom wielokrotnie zyskiwać nowe życie. – […]
Gospodarka odpadami stała się w ostatnich latach integralną częścią działalności produkcyjnej firm w Polsce. Jedna trzecia średnich […]
Stena Metall podpisała umowę o zakupie firmy IL Recycling – dostawcy usług recyklingowych na rynku szwedzkim i polskim. Stena Metall wzmacnia […]
Podniesienie poziomu recyklingu produktów, ograniczenie wykorzystania surowców rzadkich, emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii i surowców […]
Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i recykling stają się coraz popularniejsze wśród przedsiębiorców. Jak pokazują przykłady ze Szwecji i […]
Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym przewidują zmiany w dyrektywie o opakowaniach i odpadach […]