TAG: Gospdarka odpadami

Wciąż ponad połowa odpadów powstających w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej trafia na składowiska lub do spalarni odpadów. Tymczasem w […]
– W zeszłorocznym raporcie na temat gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że w […]
Czy rozdzielenie domowych odpadów na 5 pojemników i 62 wskazówki jak z nich korzystać przybliży nas do zwiększenia poziomów recyklingu? […]
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w środę pozwolenie na użytkowanie poznańskiej spalarni śmieci. Spalarnia może […]
Podniesienie poziomu recyklingu produktów, ograniczenie wykorzystania surowców rzadkich, emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii i surowców […]