Stopa: Przedłużamy żywotność Bogdanki

23 września 2014, 11:38 Energetyka

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka SA, w związku z otrzymaniem 8 września informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7, informuje, że złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Spółka uzasadnia swój wniosek interesem publicznym, nieprawidłowym stosowaniem przez organ koncesyjny przepisów prawa geologicznego i górniczego dotyczących koncesji  oraz faktem, że prowadzenie prac rozpoznawczych na terenie rozpoznanym w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia wydobycia jest bezprzedmiotowe.– Mamy nadzieję, że Ministerstwo Środowiska ponownie przeanalizuje nasz wniosek i weźmie pod uwagę argumenty prawne, które przemawiają na korzyść Bogdanki, oraz szeroko rozumiane dobro publiczne – komentuje Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka SA. W jego przekonaniu przedłużenie żywotności Bogdanki, przedsiębiorstwa zaliczanego do firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz dostarczającego ponad 25% węgla do polskich elektrowni, jak najbardziej można sklasyfikować jako ów interes publiczny.

– Położenie złóż, o które się staramy bezpośrednio przy eksploatowanych przez nas obecnie terenach oznacza, że moglibyśmy zacząć wydobywać węgiel z nowego obszaru bardzo szybko i w efektywny sposób – twierdzi dalej Zbigniew Stopa. – Również i to oznacza korzyści z punktu widzenia interesu publicznego – dla państwa, jako właściciela złóż, najwięcej korzyści przynosi wydobycie prowadzone w sposób racjonalny, zapewniający optymalne wykorzystanie kopalin, z poszanowaniem środowiska.
Według prezesa LW Bogdanka SA warto podkreślić, że przyznanie Bogdance koncesji wydobywczej na obszarze K-6-7, o którą starania jego firma rozpoczęła już w 2010 roku (czyli zanim pojawiły się w regionie jakiekolwiek inne podmioty zainteresowane potencjalnie tym terenem),  zgodnie z wiedzą górniczą jego firmy oraz istniejącymi analizami specjalistów, w żaden sposób nie uniemożliwi budowy innej kopalni w regionie.

– Obszar K-6-7 obejmuje bowiem ok. 41 km2 obszarów przylegających do naszych złóż, podczas gdy Zagłębie Lubelskie to ponad 9000 km kwadratowych, na których pierwotnie planowane było powstanie aż siedmiu kopalń – zakończył Zbigniew Stopa.

Źródło: Lubelski Węgiel Bogdanka SA