Nowa strategia Orlenu przewiduje 140 mld zł na inwestycje

30 listopada 2020, 10:46 Alert
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen ogłosił strategię Grupy Kapitałowej Orlen do 2030 roku. Koncern podkreśla, że jego ambicją jest bycie liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka chce przeznaczyć na ten cel ponad 30 mld zł. Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł.

Wskaźniki w 2030 roku

W ramach strategii Grupa planuje osiągnąć następujące cele do 2030 roku:
• wzrost wyniku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej Orlen do 2030 roku do poziomu ok. 26 mld zł;
• ponad 2,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, posiadanych przez Grupę Kapitałową Orlen;
• wzrost udziału specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu Grupy Kapitałowej Orlen do ok. 25 procent;
• wzrost liczby stacji benzynowych należących do Grupy Kapitałowej Orlen do ponad 3 500 oraz liczby stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych do ponad 1000;
• redukcja emisji CO2 o 20 procent w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym na obecnych aktywach oraz CO2/MWh o 33 procent w segmencie energetyki, a w 2050 roku osiągnięcie neutralności emisyjnej;
• ponad 30 mld zł inwestycji na zrównoważony rozwój;
• wypłata dywidendy na poziomie minimum 3,50 złotych na jedną akcję;
• dwucyfrowy wskaźnik ROCE Grupy Kapitałowej Orlen począwszy od 2025 roku.

Ponad 140 mld zł na inwestycje

Elementem strategii spółki są inwestycje w obszary zrównoważonego rozwoju do 2030 roku w wysokości 30 mld zł, w tym ponad 25 mld zł w projekty obniżające emisje CO2. Celem tych inwestycji są:
• dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej,
• rozwój energetyki odnawialnej,
• rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach,
• rozwój w obszarze recyklingu,
• budowa pozycji w paliwach alternatywnych: elektromobilność, wodór, CNG/LNG.

Planowany, skumulowany wynik operacyjny EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wyniesie ok. 195 mld zł. Zakładane nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł.

Podział planowanych nakładów inwestycyjnych do 2030 roku według założonej logiki strategicznej przedstawia się następująco:
• Wydobycie – budowa portfela aktywów wydobywczych w gazie i rekonfiguracja obecnych aktywów,
• Rafineria – poprawa efektywności i konsolidacja aktywów rafineryjnych oraz dalszy rozwój biopaliw i biokomponentów,
• Detal paliwowy – rozbudowa sieci i oferty detalicznej,
• Dystrybucja energii / gazu -optymalizacja inwestycji w infrastrukturę energetyczną. ok. 55 mld złotych
• Strategiczny rozwój
• Petrochemia – rozwój aktywów petrochemicznych: produkty bazowe, zaawansowane i polimery,
• Energetyka odnawialna – dynamiczny rozwój aktywów w morskiej i lądowej energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice,
• Energetyka gazowa – rozwój aktywów w energetyce gazowej,
• Detal pozapaliwowy – nowe kanały i zintegrowana oferta usług pozapaliwowych ok. 75 mld zł
-budowa pozycji w obszarach nowej mobilności,
• Recykling – rozwój technologii i budowa mocy w recyklingu oraz biomateriałach,
• Technologie wodorowe – zajęcie pozycji w transporcie i energetyce opartej na wodorze,
• Badania, rozwój i innowacje oraz rozwiązania cyfrowe ok. 10 mld złotych.

PKN Orlen szacuje, że zapotrzebowanie Grupy Kapitałowej Orlen na środki pieniężne do 2030 roku wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł, w tym:
• ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne
• ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych
• ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki

Możliwości finansowe Grupy Kapitałowej Orlen do 2030 szacowane są na ok. 275 mld zł, w tym:
• ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku,
• ok. 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030, przy zachowaniu wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0 – 2,5x,
• ok. 30 mld zł dzięki dostępnym alternatywnym sposobom finansowania takimi jak m.in. project finance bez regresu, finansowanie unijne.

Bartłomiej Sawicki

Orlen uchyla rąbka tajemnicy nowej strategii do 2030 roku