Energetyczny superokrąg. Rosja szuka partnerów do projektów w Azji

15 listopada 2017, 13:15 Alert
Władimir Putin
Fot. Kremlin.ru

Prezydent Władimir Putin uważa, że projekt Wielkiego Euroazjatyckiego Partnerstwa jest otwarty na nowych uczestników. Moskwa chce go realizować m.in. w oparciu o rozbudowę infrastruktury energetycznej.

– Pragnę zwrócić osobną uwagę na nasz pomysł stworzenia Wielkiego Euroazjatyckiego Partnerstwa. Jest to elastyczny, nowoczesny projekt otwarty na innych uczestników – mówił.

Putin przypomniał, że owo partnerstwo budowane będzie na bazie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz chińskiej inicjatywy Jednego Pasa i Jednej Drogi (ang. One Belt and One Road Initiative) zwanej Nowym Jedwabnym Szlakiem. Według rosyjskiego prezydenta podstawą efektywnej integracji powinien być kompleksowy rozwój infrastruktury, w tym transportowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej. Prezydent zwrócił uwagę na to, że Rosja modernizuje porty morskie oraz lotnicze na Dalekim Wschodzie, rozbudowuje transkontynentalne połączenia kolejowe, buduje nowe gazociągi oraz ropociągi.

– Jesteśmy ukierunkowani na realizację dwu i wielostronnych projektów infrastrukturalnych, które połączą nasze gospodarki oraz rynki – podkreślił Putin. – Mam tu na myśli m.in. energetyczny ,,superokrąg” łączący Rosję, Chiny, Japonię i Koreę Południową lub korytarz transportowy między Sachalinem a Hokkaido. Ponadto Rosja przywiązuje szczególną uwagę do integracji regionu Syberii oraz Dalekiego Zachodu z systemem połączeń gospodarczych z regionem Azji i Pacyfiku.

– Chodzi o wachlarz środków na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej naszych regionów, które włączyłyby rosyjskie spółki do międzynarodowego łańcucha produkcyjnego – podkreślił prezydent.

Przypomniał, że rozwój Dalekiego Wschodu jest dla Rosji ,,narodowym priorytetem na XXI wiek”. – Chodzi o stworzenie w regionie miejsca do rozwoju, o wielkoskalowe wykorzystanie bogactw naturalnych i wsparcie czołowych branż sektora high-tech, o inwestycje w kapitał ludzki, edukację, ochronę zdrowia, w powstanie konkurencyjnych centrów naukowo-badawczych – wyjaśnił Putin. – Mamy nadzieję, że zagraniczni partnerzy, przede wszystkim z regionu Azji i Pacyfiku będą aktywnie włączali się w realizację tych programów oraz projektów”.

Rosyjski prezydent stwierdził, że zagraniczni uczestnicy corocznego Wschodniego Forum Gospodarczego we Władywostoku już mogli przekonać się o szansach na realizację planów Moskwy.

-Na razie chińskie projekty Gazpromu stoją. Lepiej radzi sobie Rosnieft, który podpisuje kolejne umowy z Chińczykami. Ze względu na sankcje zachodnie Rosjanie poszukują partnerów w Azji – sumuje Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

TASS/Piotr Stępiński