Polacy i Amerykanie zakończyli prace nad studium wykonalności małego reaktora modułowego

14 grudnia 2020, 06:30 Atom

Amerykańska firma energetyczna Exelon Generation przygotowała dla Synthos Green Energy studium wykonalności projektu małych reaktorów modułowych BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy. Małe reaktory modułowe mogłyby powstać w Polsce na początku lat 30., jeszcze przed uruchomieniem dużych konwencjonalnych reaktory jądrowych w naszym kraju.

BWRX-300. Fot. GE Hitachi Nuclear Energy
BWRX-300. Fot. GE Hitachi Nuclear Energy

Studium wykonalności

Synthos Green Energy, spółka z grupy Synthos należącej do Michała Sołowowa, ma przygotowane przez partnerów z USA studium wykonalności (feasibility study) wdrożenia w Polsce małych reaktorów modułowych (SMR). Studium wykonano dla reaktora BWRX-300 zaprojektowanego przez GE Hitachi Nuclear Energy. Dokument przygotował amerykański koncern Exelon Generation, potentat na rynku energetyki jądrowej.

Studium wykonalności obejmuje analizę kluczowych aspektów wdrażania technologii SMR, od kwestii kosztowych, poprzez politykę kadrową, problemy regulacyjne i bezpieczeństwa, po modele budowy i zagadnienia operacyjne. – Studium wykonalności to ważny krok w realizacji naszego projektu wprowadzania technologii SMR na polski rynek. Dokument będzie podstawą do stworzenia dokładnej mapy drogowej dla całego projektu – powiedział Rafał Kasprów, prezes spółki Green Energy, odpowiedzialnej za projekty dekarbonizacyjne.

– Zakończenie prac nad studium wykonalności projektu stanowi duży postęp w pracach, gdyż określa możliwości budowy elektrowni jądrowych w oparciu o reaktory SMR w Polsce oraz pomoże grupie Synthos oszacować ile elektrowni należałoby zbudować, aby w pełni wykorzystać efekt kosztowy seryjnej produkcji SMR-ów – czytamy w komunikacie Synthos Green Energy.

– Exelon jest w pełni gotowy wspierać Synthos całym swoim doświadczeniem i know-how w zakresie energetyki jądrowej w ulokowaniu jednego lub kilku małych reaktorów modułowych w Polsce – powiedział Ralph Hunter, dyrektor Exelon Nuclear Partners.

Zalety SMR-ów zdaniem inwestora

Inwestorzy argumentują, że małe reaktory modułowe wymagają mniejszego początkowego kapitału inwestycyjnego, oraz oferują większą skalowalność i elastyczność w wyborze lokalizacji. – Poszczególne moduły elektrowni mogą być produkowane seryjnie i dostarczane na miejsce budowy do zainstalowania, co sprawia, że SMR-y mogą powstawać szybko, redukując początkowe koszty budowy elektrowni – podkreślono w komunikacie. Spółka wymieniając zalety tej technologii podkreśla, że moc zainstalowana SMR-ów może być skalowana tak, aby sprostać popytowi na energię i pomóc w zasilaniu regionów, gdzie nie są potrzebne większe elektrownie. – SMR-y mogą również pomóc w zastępowaniu wyłączanych z eksploatacji elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi paliwami zero-emisyjnymi instalacjami wytwórczymi – czytamy w komunikacie spółki.

Kolejne etapy realizacji

Exelon Generation, obok dostawcy technologii – GE Hitachi Nuclear Energy oraz fińskiego koncernu Fortum Power and Heat Oy współpracuje z Synthos w realizacji projektu rozwoju energetyki jądrowej opartego na małych reaktorach modułowych. Zakończenie prac nad studium wykonalności wdrożenia BWRX-300 w Polsce to kolejny etap realizacji projektu. W październiku tego roku Synthos Green Energy, wspólnie ze swoimi partnerami, rozpoczął z Państwową Agencją Atomistyki dialog regulacyjny dotyczący możliwości budowy w Polsce reaktora BWRX-300.

Grupa Synthos uznaje SMR-y za możliwe narzędzie dekarbonizacji polskiego przemysłu i ciepłownictwa. Na początku 2019 roku podpisał z GEH umowę o współpracy w zakresie budowy w Polsce reaktora BWRX-300. Grupa Synthos jest partnerem strategicznym GEH i  współpracuje także z inną amerykańską firmą, USNC (Ultra Safe Nuclear Corporation), która pracuje nad mikroreaktorem modułowym (MMR). Poinformował pod koniec października, że przedstawił Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) propozycję opinii ogólnej w sprawie rozwiązań organizacyjno-technicznych małego reaktora modułowego BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy (GEH).

PAA potwierdziła na początku listopada, że prowadzi wstępny dialog regulacyjny z Synthos Green Energy – Dialog regulacyjny stanowi realizację dobrych praktyk międzynarodowych. Jego celem jest usprawnienie procesu regulacyjnego. Ułatwi Państwowej Agencji Atomistyki dokonanie rzetelnej oceny bezpieczeństwa planowanych instalacji jądrowych – podkreśla agencja, która jednocześnie zaznacza, że  nie wpłynął do niej wniosek o wydanie opinii ogólnej ze strony żadnego podmiotu planującego budowę obiektu jądrowego. – Złożony w PAA dokument stanowi swoisty spis treści zagadnień oraz kwestii organizacyjno-technicznych przyszłego wniosku, ale nie stanowi wniosku samego w sobie. Spółka Synthos Green Energy przedłożyła także spis dokumentacji, która zostanie przedłożona w formie oficjalnego wniosku o wydanie opinii. Na tę chwilę złożony dokument nie inicjuje procedury w trybie art. 39b ustawy Prawo atomowe o wydanie ogólnej opinii. Niemniej jednak można uznać to za wstępny etap dialogu regulacyjnego między organem a inwestorem – tłumaczy agencja.

Na początku grudnia Amerykańska Komisja Regulacji Jądrowych zatwierdziła ostateczną ocenę bezpieczeństwa projektu małego reaktora modułowego BWRX-300 (SMR). Należy on do Firmy GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). Przybliża to GE do realizacji tego projektu, potencjalnie także nad Wisłą. BWRX-300 to mały reaktor modułowy (Small Modular Reactor) o mocy 300 MWe i 870 MWt. Pierwszy taki układ ma powstać do 2030 roku.

GE: SMR z USA może być w Polsce przed 2033 rokiem

BWRX-300

BWRX-300 to mały reaktor modułowy (Small Modular Reactor) o mocy 300 MWe i 870 MWt. Jego twórcą jest firma GEH. Projekt bazuje na licencjonowanym przez amerykańskiego regulatora NRC (Nuclear Regulatory Commission) reaktorze ESBWR o mocy 1500 MWe i jest jego uproszczoną wersją. – Dzięki temu jest konstrukcją konkurencyjną pod względem kosztów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 MWe. Synthos przekonuje, że koszt wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przez BWRX-300 staje się porównywalny z typową elektrownią gazową, a nawet w porównaniu do kosztów energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie gwarantuje stabilność wytwarzania energii nieosiągalną dla OZE. To sprawia, że reaktor modułowy stanowi idealne rozwiązanie do zaopatrywania w energię zakładów przemysłowych, a także dostarczania ciepła systemowego do miejskich sieci ciepłowniczych – tłumaczy spółka. BWRX-300 jest obecnie przedmiotem analiz organów dozoru jądrowego w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

Synthos/Bartłomiej Sawicki

Stępiński: Prywatny atom w Polsce? Nie tak prędko