Synthos liczy na poparcie planu budowy prywatnego atomu w Polsce

29 października 2020, 15:30 Alert

Spółka chemiczna Synthos Green Energy poinformowała w czwartek, że przedstawiła Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) propozycję zakresu opinii ogólnej w sprawie rozwiązań organizacyjno-technicznych małego reaktora modułowego BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy (GEH).

BWRX-300. Fot. GE Hitachi Nuclear Energy
BWRX-300. Fot. GE Hitachi Nuclear Energy

Wniosek o budowę prywatnej elektrowni jądrowej w Polsce

Synthos Green Energy przedstawił Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) propozycję zakresu opinii ogólnej w sprawie rozwiązań organizacyjno-technicznych małego reaktora modułowego BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). Propozycję zakresu wniosku spółka przygotowała we współpracy z globalnymi liderami z branży: fińskim liderem energetyki nuklearnej Fortum Power and Heat Oy, największym amerykańskim operatorem elektrowni atomowych Exelon Generation oraz dostawcą technologii GEH.

Opinia ogólna, o którą będzie ubiegać się Synthos Green Energy zdefiniowana jest w ustawie Prawo atomowe i ma stanowić pierwszy krok w rozpoczęciu procedury poprzedzającej proces regulacyjny dotyczący planowanej budowy elektrowni atomowej w Polsce.  – Na tym etapie inwestor chce uzyskać od polskiego regulatora opinię co do oczekiwanego przez PAA zakresu informacji na temat technologii, którą zamierza wykorzystać oraz organizacji procesu inwestycyjnego. Dokumentacja została złożona w PAA w zeszłym tygodniu – czytamy w komunikacie. Spółka uzyskała informację od Państwowej Agencji Atomistyki, że Departament Bezpieczeństwa Jądrowego rozpoczął już pracę nad odpowiedzią.

Partnerzy Synthos Green Energy

Synthos Green Energy nawiązał współpracę z koncernami o doświadczeniu w obszarze budowy i zarządzania elektrowniami jądrowymi. Grupę, która wspiera Synthos w procesie inwestycyjnym i pracuje obecnie nad docelowym wnioskiem o opinię ogólną, tworzą:

  • Fortum Power and Heat Oy – fińska firma mająca ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu, licencjonowaniu i eksploatacji obiektów jądrowych, która jest wyłącznym właścicielem dwóch elektrowni jądrowych w Finlandii oraz współwłaścicielem sześciu kolejnych w Finlandii i Szwecji;
  • Exelon Generation – największy operator elektrowni jądrowych w Stanach Zjednoczonych (21 elektrowni) i jedna z największych firm energetycznych za oceanem;
    GE Hitachi Nuclear Energy – twórca reaktora BWRX-300.

Za stronę prawną odpowiedzialna jest kancelaria CMS.

Opinie spółek

– Uzyskanie poparcia Państwowej Agencji Atomistyki dla rozwoju i wdrażania technologii SMR w Polsce jest niezwykle ważne – powiedział Ralph Hunter, dyrektor zarządzający i dyrektor operacyjny Exelon Nuclear Partners. – Wierzymy, że w Polskim Programie Energetyki Jądrowej jest miejsce dla rozwoju i rozmieszczenia zarówno SMR-ów jak i dużych elektrowni jądrowych. Produkcja czystej, taniej i niezawodnej energii z elektrowni jądrowych przyniesie znaczące korzyści w zakresie realizacji celów związanych ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem energetycznym zarówno dla rządu, jak i przemysłu – dodał Ralph Hunter.

– Wierzymy, że dzięki optymalizacji kosztów na etapie projektowania, reaktor BWRX-300 jest idealnym rozwiązaniem, aby pomóc Synthos Green Energy i Polsce w zaspokojeniu zapotrzebowania na czystą, stabilną i niedrogą energię – powiedział Jon Ball, wiceprezes ds. produktów jądrowych w GEH. – Cieszymy się, że będziemy mogli wesprzeć Synthos Green Energy w procesie wdrożenia naszej przełomowej technologii, która pomoże zaspokoić zapotrzebowanie firmy na energię i osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji – dodał Jon Ball.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy być częścią tego procesu i wspierać go naszą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie energetyki jądrowej. Jesteśmy podekscytowani, że w Polsce ma miejsce rozwój w obszarze energetyki jądrowej – powiedział Olli Kymäläinen, szef działu New Build and Upgrades Services w Fortum Power and Heat Oy.

– Dokumentacja złożona do Państwowej Agencji Atomistyki pozwoli na określenie zakresu pełnego wniosku o wydanie ogólnej opinii na temat rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które zostaną zastosowane przy budowie i eksploatacji elektrowni w technologii BWRX-300 – powiedział Rafał Kasprów, prezes zarządu Synthos Green Energy. – To pierwszy krok i jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia procesu regulacyjnego wspólnie z PAA – dodał Rafał Kasprów.

Odpowiedź PAA

Agencja zaś przekazała PAP, że dokument, który trafił do niej, nie stanowi wniosku o wydanie ogólnej opinii -Stanowi swoisty spis treści zagadnień oraz kwestii organizacyjno-technicznych przyszłego wniosku. Spółka Synthos Green Energy przedłożyła także spis dokumentacji, która zostanie przedłożona w formie oficjalnego wniosku o wydanie opinii – wyjaśnia PAA.

Agencja przypomniała, że przepisy polskiego prawa atomowego, wzorem najlepszych praktyk międzynarodowych dopuszczają możliwość dialogu wnioskodawcy z organem dozoru jądrowego jeszcze na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie administracyjne. Inwestor może więc poznać oczekiwania dozoru jeszcze przed złożeniem wniosku, np. o pozwolenie na budowę obiektu jądrowego.

Elementem takiego dialogu może być właśnie wystąpienie do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań oraz projektów dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

Projekt jądrowy Synthosa

Grupa Synthos należąca do Michała Sołowowa na początku 2019 roku, jako pierwsza prywatna firma na świecie, rozpoczęła rozmowy z GEH w sprawie małego reaktora modułowego BWRX-300 i możliwości budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Jesienią zeszłego roku podpisano porozumienie o współpracy, które na przestrzeni obecnego roku było rozwijane i uszczegóławiane. Zgodnie z umową zawartą 6 sierpnia 2020 roku. Synthos Green Energy został partnerem strategicznym GE Hitachi Nuclear Energy z zakresie rozwoju i budowy reaktora BWRX-300.

Czym jest reaktor BWRX-300

BWRX-300 to mały reaktor modułowy (Small Modular Reactor) o mocy 300 MWe i 870 MWt. Jego twórcą jest firma GEH o jednym z największych na świecie doświadczeń w projektowaniu reaktorów atomowych. Projekt bazuje na licencjonowanym przez amerykańskiego regulatora NRC (Nuclear Regulatory Commission) reaktorze ESBWR o mocy 1500 MWe i jest jego uproszczoną wersją. –  Dzięki temu jest konstrukcją konkurencyjną pod względem kosztów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 MWe. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej przez BWRX-300 staje się porównywalne z kosztami typowej elektrowni pracującej w oparciu o gaz, a nawet w porównaniu do kosztów energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie gwarantuje stabilność wytwarzania energii nieosiągalną dla OZE. To sprawia, że reaktor modułowy stanowi idealne rozwiązanie do zaopatrywania w energię zakładów przemysłowych, a także dostarczania ciepła systemowego do miejskich sieci ciepłowniczych – przekonuje koncern.

BWRX-300 jest obecnie przedmiotem analiz organów dozoru jądrowego w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie.

Synthos/Bartłomiej Sawicki

AKTUALIZACJA: Dodano stanowisko PAA za PAP. 2.11.2020, godz. 11;30

Stępiński: Prywatny atom w Polsce? Nie tak prędko