Synthos i Narodowe Centrum Badań Jądrowych będą budować innowacyjne reaktory jądrowe

7 lutego 2022, 08:00 Alert

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) i Synthos Green Energy (SGE) podpisały list intencyjny o współpracy w obszarze reaktorów jądrowych nowych generacji. Chodzi o projekty małych modułowych reaktorów lekko-wodnych (LW-SMR) i małych modularnych wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem (HTGR).

Źródło: pikist.com

Czwartego lutego 2022 roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz Synthos Green Energy (SGE) podpisały list intencyjny o współpracy w wykorzystaniu technologii jądrowej w przemyśle i energetyce.

– Współpraca jest związana z realizacją przez SGE projektów dotyczących budowy małych modułowych reaktorów lekko-wodnych (LW-SMR) służących produkcji energii elektrycznej oraz ewentualnie wytwarzaniu ciepła komunalnego oraz budową małych modularnych wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem (HTGR). Te ostatnie byłyby ukierunkowane na kogenerację, czyli wytwarzanie ciepła przemysłowego oraz produkcję wodoru – czytamy w komunikacie.

NCBJ jest ośrodkiem eksploatującym lekko-wodny reaktor badawczy MARIA oraz realizującym prace badawczo-rozwojowe w zakresie fizyki i techniki reaktorowej, w tym reaktorów IV generacji, a w szczególności wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (HTGR). Intencją obu stron jest wstępna analiza potencjalnych możliwości, zakresów i modeli współpracy.

Synthos Green Energy (SGE) to firma zajmująca się rozwojem technologii zeroemisyjnych i realizacją projektów pozwalających na pozyskiwanie przystępnej cenowo energii elektrycznej i cieplnej.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych/Jędrzej Stachura

Prezydent podpisał ustawę, dzięki której zostanie ujawniony raport atomowy