Szczucka: Miasta bardziej przyjazne dla rowerów

9 kwietnia 2014, 14:57 Drogi

W inteligentnych miastach technologie cyfrowe coraz lepiej pomagają ludziom. Są wykorzystywane do świadczenia usług publicznych, efektywnego wykorzystywania zasobów, pozytywnie oddziałują na środowisko. Na konferencji Smart Cities we Wrocławiu, eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak inteligentne są europejskie miasta – poinformował portal Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

– Miasta inteligentne powinny dysponować odpowiednim kapitałem ludzkim i społecznym, tradycyjną i nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną. Kompleksowa i bezpieczna infrastruktura rowerowa powinna zaktywizować wszystkich, którzy mogą jeździć na rowerze do pracy, aby robili to codziennie.  Na znaczenie sprawniejszej infrastruktury drogowej oraz potrzeby korzystania z zaawansowanych technologiczne narzędzi i koncepcji zwracała uwagę Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Dyrektor Szczucka podkreśliła, że Unia Europejska aktywnie wspiera koncepcję inteligentnych miast

– Europejskie miasta coraz częściej spotykają się z problemami, których nie da się już rozwiązać tradycyjnymi, sprawdzonymi w przeszłości metodami – stwierdzała Szczucka. – Szybko postępująca urbanizacja wymaga innowacyjnych sposobów działania i sięgania po nowoczesne, niedostępne wcześniej środki i rozwiązania. W ten właśnie nurt wpisuje się promowana przez Komisję Europejską idea nowoczesnego miasta, efektywniej wykorzystującego dostępne zasoby w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

– Jeśli lub kiedy ta koncepcja zostanie przyjęta, życie w europejskie miastach stanie się dużo przyjemniejsze – zrekapitulowała Natalia Szczucka.