Morawiecki: Most energetyczny między Polską i Litwą wzmocni integrację

15 grudnia 2015, 10:30 Energetyka

„Uczestniczymy dziś w wydarzeniu historycznym. Most energetyczny między Polską i Litwą wzmocni integrację Państw Bałtyckich z rynkiem energii UE” – powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia LitPolLink 14 grudnia 2015 r. w Wilnie.

Polska wspólnie z Litwą udowadnia, że można skutecznie działać na rzecz połączenia systemów energetycznych.

„Zrealizowaliśmy priorytetowy projekt UE, który wzmocni nie tylko bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ale również pozwoli na zwiększenie wymiany handlowej potrzebnej dla ożywienia gospodarczego w całym regionie” – podkreślił wicepremier Morawiecki.

Jak zaznaczył szef resortu rozwoju, symbolicznemu zakończeniu izolacji energetycznej Państw Bałtyckich powinny towarzyszyć kolejne działania wynikające z mapy drogowej regionu.

„Jesteśmy gotowi rozmawiać na temat kolejnych wyzwań stojących przed rynkami elektroenergetycznymi Polski i Państw Bałtyckich będącymi integralną częścią rynku energii UE” – dodał.

Podczas wizyty na Litwie wicepremier Morawiecki spotkał się z premierem Algidrasem Butkevičiusem, przedstawicielami firmy Orlen Lietuva oraz reprezentantami organizacji Polaków na Litwie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju