Szwedzi za przyspieszeniem w polityce klimatycznej

13 lutego 2016, 08:00 Alert
elektrownia-weglowa-zagrozenia

(Dagens Nyheter/Teresa Wójcik)

Handel uprawnieniami do emisji jest głównym narzędziem Unii Europejskiej do egzekwowania redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze przemysłowym i energetycznym. Reforma tego systemu daje nam w Unii wyjątkową okazję do znacznego usprawnienia systemu – piszą szwedzcy politycy-członkowie rządu:  Åsa Romson (Zieloni), Ibrahim Baylan (Socjaldemokracja ) oraz eurodeputowani:  Jytte Guteland (Socjaldemokracja) i Peter Eriksson (Zieloni).

Po osiągniętym porozumieniu na szczycie klimatycznym w Paryżu (COP21) musimy przejść od słów do czynów na rzecz ratowania klimatu – twierdzą szwedzcy działacze, podkreślając, że UE potrzebne jest bezwarunkowe przyspieszenie. Szwedzcy Socjaldemokraci i Zieloni są głęboko zaangażowani w obecne prace w Parlamencie Europejskim na rzecz zreformowania systemu handlu emisjami (ETS). Dobrze funkcjonujący system ETS jest silnym sygnałem dla świata, że Unia Europejska poważnie rozpoczęła dekarbonizację. ​​ETS to system, którym objęte przedsiębiorstwa są zobowiązane do wykupywania pozwoleń na emisję CO2. Reforma ETS zakłada stworzenie rezerwy stabilizującej rynek (MSR), czyli mechanizmu wycofywania z obrotu określonej ilości uprawnień w celu podwyższenia ich ceny i zwiększenia presji na firmy.

Szwedzi nie mają wątpliwości, że obecny system handlu emisjami wymaga poprawy. Ich zdaniem istnieje zbyt wiele wyjątków w przepisach i dlatego zbyt wiele firm unika płatności za emisję, a nawet może zarabiać znaczne środki na sprzedaży swoich uprawnień. Konieczna jest reforma ETS eliminująca te patologie – przekonują politycy.

Szwecja będzie dążyć do takiej reformy. W tym celu:

  • będzie promować inwestycje klimatyczne,
  • zapewni likwidację darmowych emisji.
  • ETS  będą wykorzystywane w celu tworzenia funduszy wsparcia OZE.
  • ETS powinny być głównym narzędziem UE do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie emisji o 40 procent do roku 2030.
  • Międzynarodowy transport lotniczy i morski muszą ponieść swój część kosztów ocieplenia klimatu.

System  ETS powinien dawać korzyści tym krajom i firmom, które znajdują się w czołówce efektywności energetycznej i zachęcają inne do ratowania klimatu.

Czwórka Szwedów  wzywa do aktywnej współpracy w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europejskiej, aby pokazać, że Szwecja i Europa są poważnie zaangażowane w walkę ze zmianami klimatycznymi.