Szydło: Priorytetem jest nowoczesne górnictwo

27 stycznia 2017, 08:45 Energetyka
Górnictwo, węgiel

Reforma górnictwa tak, by od 2018 r. stało się nowoczesne oraz rozwój programu infrastrukturalnego w tym programu Mieszkanie plus – to priorytety jakie premier Beata Szydło wyznacza ministrom energii oraz infrastruktury i budownictwa.

Szefowa rządu w ramach przeglądu resortów, w czwartek rozmawiała z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim i szefem resortu infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Premier na konferencji prasowej wyjaśniła, że spotkanie z szefami tych dwóch resortów skupiło się na kwestiach przyszłych inwestycji.

– Obydwa resorty mają za zadanie realizację bardzo ambitnych inwestycji, które postawiliśmy sobie w programie rozwoju gospodarczego rządu PiS – zaznaczyła.

Szydło jako główny priorytet dla ministra energii wskazała reformę górnictwa, tak by było w przyszłości „mocną gałęzią polskiej gospodarki” i stanowiło podstawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Ma być górnictwem nowoczesnym, opartym o nowoczesne technologie, dające miejsca pracy, dające bezpieczeństwo dla Śląska – podkreśliła.

Oceniając dotychczasową pracę Tchórzewskiego powiedziała, że rozpoczął on proces reform tego sektora, które „przynoszą dobre rezultaty”.

– Umówiliśmy się z panem ministrem Tchórzewskim, że do końca tego roku te podstawowe reformy zostaną zakończone i rok 2018 to już będzie rok, w którym zacznie się rozwijać nowoczesne polskie górnictwo – zaznaczyła premier. Wskazała tu m.in. na plany zgazowania węgla.

Szef resortu energii zapowiedział na konferencji rozpoczęcie pilotażowego programu na projekt i budowę pierwszej w Europie elektrowni opartej o tzw. technologie czystego węgla (zgazowania węgla). Inwestycja miałaby powstać przy lubelskiej kopalni węgla kamiennego Bogdanka.

Minister Tchórzewski przypomniał, że stojące przed nim zadanie restrukturyzacji polskiego górnictwa było trudne, a jak niektórzy nawet mówili – niemożliwe.

Podkreślił, że z końcem kwietnia ub. roku wystartowała Polska Grupa Górnicza, w tym czasie trwały też zakończone sukcesem negocjacje z Komisją Europejską ws. notyfikacji programu pomocowego dla branży.

PGG – jak zaznaczył szef ME – miała osiągnąć zysk z końcem kwietnia 2017 r., a osiągnęła go od października ub. roku. Jej zysk za trzeci kwartał przekroczył 100 mln zł.

Jako przykład sukcesu restrukturyzacji górnictwa Tchórzewski podał przypadek Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która – jak mówił – była w tragicznej sytuacji i groziła jej upadłość. Dowodem na to – zdaniem ministra – był wzrost cen akcji JSW nawet do 80 zł w maksymalnym punkcie, by ustabilizować się na poziomie 60 zł.

– Widać wyraźnie, że to nie kilkanaście, kilkadziesiąt, ale kilkaset procent wzrostu wartości – przekonywał Tchórzewski.

Polska Agencja Prasowa