Szymański: Czas na rewizję polityki klimatycznej UE

7 stycznia 2014, 13:54 Energetyka

“Przez ostatnie lata zebraliśmy unikalne doświadczenie związane z funkcjonowaniem polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej. Jej cele zostały osiągnięte, ale koszty okazały się znacznie wyższe od zakładanych. Konkurencyjność europejskiej gospodarki, szczególnie branż energochłonnych, ucierpiała. Inwestycje w branży energetycznej zostały zahamowane. Wysoki udział energii ze źródeł odnawialnych oznacza coraz wyższe ceny energii dla odbiorców końcowych. Dziś można powiedzieć z całą mocą, że to są koszty nieakceptowalne. Czas na zmiany.” – mówił dziś w Brukseli poseł PiS do PE Konrad Szymański.

Podczas wystąpienia otwierającego konferencję pt. “What target(s) and ambition for the EU 2030 climate and energy package?” Konrad Szymański, sprawozdawca Parlamentu w sprawie przyszłości polityki klimatycznej UE, zwrócił uwagę, że “lekcja ostatnich lat działania tej polityki nie może być zmarnowana.”

Konferencja zorganizowana przy współudziale BusinessEurope skoncentrowała się na zagadnieniu celów nowej polityki w zakresie redukcji emisji CO2, efektywności energetycznej oraz udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W pierwszej części swoje analizy dotyczące doboru celów nowej polityki klimatycznej skonfrontowali dr Jens Perner (Associate Director at Frontier Economics) oraz Josche Muth (Sekretarz Generalny European Renewable Energy Council)

W drugiej części dotyczącej wysokości celów polityki klimatycznej wystąpili Stefan Scheuer (sekretarz generalny Coalition for Energy Savings) i dr Carsten Rolle (szef departamentu energii i klimatu Federacji Przemysłu Niemieckiego BDI)

W trzeciej części wystąpili przedstawiciele przemysłu m.in. z Niemiec, Danii, Szwecji, organizacji ekologicznych oraz Komisji Europejskiej (dyrektor Mechthild WoĚ rsdoĚ rfer, DG Energy).

Debatę podsumowali Alexandre Affre (dyrektor ds. przemysłowych BusinessEurope) oraz posłowie do PE – Konrad Szymański i Anne Delvaux (współsprawozdawca z komisji ochrony środowiska).

Do sprawozdania Szymański/Delvaux w sprawie polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 zgłoszono 920 poprawek. Głosowanie na poziomie połączomych komisji ITRE i ENVI odbędzie się 9 stycznia. Głosowanie plenarnej podczas pierwszej lutowej sesji PE w Strasburgu.