Szyszko: Polityka klimatyczna UE jest niezgodna z duchem konwencji ONZ

28 grudnia 2015, 15:45 Energetyka

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w ministerstwie środowiska minister Jan Szyszko przedstawił nowe kierownictwo resortu wraz z celami jakie stawie sobie podczas swojej kadencji. Ponadto podsumował zakończony niedawno w Paryżu szczyt klimatyczny ONZ COP21 określając go mianem sukcesem Polski.

Premier Beata Szydło i minister środowiska Jan Szyszko na szczycie COP21
Premier Beata Szydło i minister środowiska Jan Szyszko na szczycie COP21

Sekretarzem stanu, Głównym Geologiem Kraju został prof. Mariusz Orion Jędrysek. Funkcję sekretarza stanu oraz pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej będzie sprawował Paweł Sałek. Podsekretarzami stanu zostali Mariusz Gajda, Sławomir Mazurek, Andrzej Szweda-Lewandowski obejmującym funkcję Głównego Konserwatora Przyrody oraz Andrzej Konieczny pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika ds. Puszczy Białowiejskiej.

Minister podkreślał, że kierowany przez niego resort m.in. będzie prowadził politykę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska czy uczynienia z zasobów polskiej energetyki bazy dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Mówiąc o paryskim szczycie minister mówił, że polska delegacja lecąc do stolicy Francji była w pełni zdeterminowana aby aktywnie uczestniczyć w światowej polityce klimatycznej.

Jako jedno z głównych założeń Polski przed COP21 minister Szyszko wymienił przedstawienie nasze państwa jako ,,kraju sukcesu, który realizuje politykę klimatyczną zgodnie z duchem konwencji „.

Szef resortu stwierdził również, że w instrukcji wyjazdowej zawarto zapis mówiący o tym, że ucząc się na błędach Protokołu z Kioto wynegocjować porozumienie, które będzie porozumieniem globalnym biorącym pod uwagę specyfikę gospodarczą społeczną poszczególnych państw.

– Stworzyliśmy świetny zespół w skład którego wchodzili specjaliści z ministerstwa ochrony środowiska, ministerstwa spraw zagranicznych i ministerstwa finansów. Wspólna praca zaowocowała tym, że byliśmy aktywną grupą – podkreślał minister Szyszko.

Stwierdził również, że Polska na forum międzynarodowym prezentuje spójne stanowisko związane z rolą jaką chce pełnić w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Począwszy od wystąpienia prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podczas swoje wystąpienia w trakcie 60. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku poprzez wystąpienie premier Beaty Szydło podczas otwarcia szczytu, w których podkreślano, że,, gwarantem bezpieczeństwa energetycznego jest węgiel i musi nim byc węgiel” .

– Mówiliśmy tym samym głosem, co prezydent i premier – podkreślał prof. Szyszko.

Podczas szczytu paryskiego polska delegacja podkreślała zasadę zrównoważonego rozwoju jako podstawową zasadę ducha konwencji oraz konieczność holistycznego podejścia do analizy obiegu dwutlenku węgla w przyrodzie z punktu widzenia trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemii w Rio, czyli konwencjach o pustynnieniu, ochronie bioróżnorodności i konwencję klimatyczną. Zwranaco także na rolę lasów w pochłanianiu CO2.

– Walczyliśmy o to aby wliczyć do koncentracji CO2 lasy – mówił minister środowiska.

– Ponadto w trakcie COP21 Polska zaprezentowała swoje unikatowe osiągnięcia, czyli polskie OZE, zaprezentowaliśmy polską geotermię, a zwłaszcza geotermię toruńską. Pokazaliśmy unikatowy projekt polskich gospodarstw leśnych i węglowych. Pokazaliśmy polskie czyste technologie spalania – wyliczał minister Szyszko.

Stwierdził również, że strona polska od maja, czerwca przygotowywała się do paryskiego szczytu. Miało to związek z publikacją przez Papieża Franciszka encykliki Laudato si, w której Ojciec Święty stwierdził, że dotychczasowe porozumienie o konwencji klimatycznej ne zdało egzaminu i trzeba poiszukiwać nowych rozwiazan na poziomie golbalnym.

Ponadto minister Szyszko mówił o bogatym doświadczeniu Polski w kontekście polityki klimatycznej. Chwalił, że Polska pobiła rekord pod względem redukcji emisji – zmniejszenie jej pięciokrotnie bardziej, niż wynika to z zobowiązań Protokołu z Kioto (30 procent zamiast 6 procent) przy jednoczesnym wzroście PKB o 100 procent.

Ponadto Polska była organizatorem dwóch konferencji klimatycznych w Poznaniu (2008 rok) oraz Warszawie (2013). Co więcej prezydencję w COP trzykortnie obejmowali Polacy (prof. Jan Szyszko, prof. Maciej Nowicki oraz Marcin Korolec).

Minister Szyszko stwierdził również, że brak użycia w ostatecznym tekście porozumienia sformułowania dekrabinizacja jest sukcesem. Pominięto w nim ostre cele redukcyjne, procent dekarbonizacji. Ponadto minister uznał unijna politykę klimatyczną za,, hipokryzję, zaprzeczenie faktów i wykorzystywaniem niektórych państw kosztem innych”.

– Szczyt klimatyczny w Paryżu uwidocznił, ze pakiet energetyczno-klimatyczny ma mało wspólnego z duchem konwencji – podsumował minister Szyszko, zwracając uwagę, że trzeba powrócić do korzeni polityki klimatycznej, nie niszcząc przy tym innych państw, uwzględniwszy ich specyfikę społeczno-gospodarczą.