Szyszko: Polska i Niemcy dzielą się wiedzą o pochłanianiu emisji CO2

16 grudnia 2016, 06:15 Energia elektryczna

Ochrona klimatu i jakości powietrza na szczeblu lokalnym to główny temat polsko-niemieckiej konferencji „Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy”, w której udział wzięli prof. Jan Szyszko, minister środowiska oraz Jochen Flasbarth, wiceminister środowiska Niemiec.

Minister Szyszko podkreślił, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym zaczyna się na poziomie lokalnym.

Szyszko

„Równoważony rozwój jest niezwykle ważny w rozwiązywaniu problemów klimatycznych już na poziomie gmin. Polityka klimatyczna daje szanse na odtwarzanie bioróżnorodności i jej ochronę”- powiedział minister.

„Wielką szansą na niską emisję jest obieg zamknięty realizowany w gminach. Działania oparte na  budowaniu samowystarczalności energetycznej samorządów przyczyniają się do efektywnej realizacji polityki klimatycznej“ – dodał minister.

Podczas spotkania omawiano kwestie dotyczące m.in. adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystania potencjału gospodarki niskoemisyjnej. Uczestnicy – polscy i niemieccy samorządowcy oraz eksperci zajmujący się kwestiami energii, ograniczenia emisji, ochrony środowiska i klimatu – dyskutowali o tym, co oznacza implementacja Porozumienia paryskiego dla miast i regionów.

Minister Środowiska zaznaczył także, że trzeba przeciwdziałać zmianom jakie wywołuje klimat na nasze środowisko.

„Porozumienie paryskie uwzględnia poszanowanie dobrowolności i specyfiki gospodarczej. Wymiana naszych doświadczeń pomiędzy Polska i Niemcami w zakresie m.in. pochłaniania CO2 pozwala lepiej realizować politykę klimatyczną w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym” – powiedział minister Szyszko.

Ministerstwa Środowiska Polski i Niemiec wspierają gminy w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną

Minister Jan Szyszko oraz niemiecki wiceminister środowiska Jochen Flasbarth podczas spotkania potwierdzili wsparcie dla ochrony klimatu i jakości powietrza na poziomie lokalnym.

„To już czwarty raz, gdy cykl „Warsaw Climate & Energy Talks” umożliwia dialog między politykami ze szczebla krajowego i lokalnego z Polski i Niemiec. I zawsze jest to korzystny wkład na rzecz ochrony klimatu” – podkreślił wiceminister Flasbarth.

Mimo różnych sytuacji wyjściowych w obu krajach, wiele polskich i niemieckich gmin przejmuje wiodącą rolę w implementacji Porozumienia Paryskiego na rzecz ochrony klimatu. Niemieckie Ministerstwo Środowiska wspiera obecnie dwa projekty, które umacniają polsko-niemiecką współpracę w tym zakresie na poziomie lokalnym. Miasta partnerskie Szczytno i Herten oraz Łapy i Wunsiedel prowadzą aktywną wymianę doświadczeń w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza.

Jak podkreślił Jochen Flasbarth, odpowiednio zaprojektowana przestrzeń miejska pozwala zapobiegać zjawiskom nadmiernej emisji CO2 do atmosfery.

„Gospodarka o obiegu zamkniętym realizowana lokalnie to rozwiązanie, które ogranicza negatywne zmiany klimatyczne. Jest to jednak działanie wymagające wysiłku i także zmiany struktury regionów, które oparte są gospodarczo na np. węglu“ – zaznaczył.

Obchodzona w tym roku 25. rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie to znakomita okazja do pogłębienia współpracy transgranicznej w zakresie lokalnej polityki klimatycznej. „Warsaw Climate and Energy Talks” zrodziło się w 2013 r. z inicjatywy Ministerstw Środowiska obu państw. Celem cyklu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy oraz zintensyfikowanie polsko-niemieckiego dialogu między podmiotami ze świata polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencja, która odbyła się 15 grudnia 2016 r., została zorganizowana przez Ministerstwa Środowiska Polski i Niemiec, w ramach współpracy dotyczącej ochrony środowiska i klimatu.

Ministerstwo Środowiska