TAG: Bioenergia

Państwa członkowskie naciskają Komisję Europejską, aby zmienić planowane przepisy dotyczące tego, co jest uważane za zrównoważoną […]
Unia Europejska dąży do osiągnięcia 20-procentowego udziału energii z OZE w unijnym zużyciu energii do 2020 r. Wzrost udziału OZE w konsumpcji […]