TAG: Cyberprzestrzeń
W Ministerstwie Cyfryzacji dobiegają końca prace nad strategią dotyczącą cyberbezpieczeństwa kraju. Eksperci przystępują do podsumowania […]
ROZMOWA Kilka dni temu NASK, polski operator sieci transmisji danych, podpisał  umowę o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa z operatorem […]
Działająca w ramach struktur NATO, Agencja ds. Komunikacji i Informacji (NCI) ogłosiła przetarg na zaawansowane oprogramowanie zapewniające […]
– Nie ma dnia, by systemy teleinformatyczne operatora systemu przesyłowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych nie były atakowane przez […]
Oficjalne przyjęcie Dyrektywy Bezpieczeństwa Sieci i Informacji przez Parlament Europejski to przełomowe wydarzenie z punktu widzenia […]
– Oczekiwany w tym tygodniu szczyt NATO w Warszawie nadchodzi w momencie niezmiernie ważnym dla naszego bezpieczeństwa. Nadciąga wraz z […]
Zagadnienie cyberbezpieczeństwa dotyka w pierwszej kolejności zwykłego użytkownika sieci, firmy, a dopiero na samym końcu państwa i dużych […]
Szczyt NATO w Warszawie ma przynieść ważne deklaracje polityczne w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym uznanie cyberprzestrzeni za domenę […]
STANOWISKO Instytut Jagielloński Infoafery w różnych resortach, spółkach Skarbu Państwa i rządowych agencjach są niepokojącym sygnałem […]
Wiele mówi się o politycznych i ekonomicznych konsekwencjach decyzji, jaką Brytyjczycy podjęli w ramach referendum o pozostaniu w Unii […]
KOMENTARZ dr Joanna Świątkowska, dyrektor Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC EU, ekspert Instytutu Kościuszki Zarówno […]
ROZMOWA Dyrektor w dziale cyberbezpieczeństwa w firmie doradczej EY, Michał Kurek, opowiada o wpływie zagrożeń cybernetycznych na […]
Potrzebna jest ustawa kompleksowo podejmująca problem cyberbezpieczeństwa, która będzie szeroko konsultowana ze wszystkimi najważniejszymi […]
Firmowa sieć składa się z bardzo wielu elementów – urządzeń, aplikacji, systemów. Aby działała ona sprawnie i tym samym wspierała pracę […]
– Rosja intensyfikuje działania militarne i wywiadowcze na polu cybernetycznym. W najbliższych latach rola tego obszaru będzie rosła dalej […]