TAG: Esperis
Kryzys na linii Zachód-Białoruś i postępująca izolacja reżimu Alaksandra Łukaszenki stanowią dziś absolutnie kluczowy punkt odniesienia, […]
– Polska, obok Węgier i Słowacji, została wymieniona przez Ukraińców jako jeden z trzech krajów UE, w którym mogłyby zostać […]
Według Mateusza Kubiaka z Esperis.pl budowa Nord Stream 2 powinna zakończyć się w nadchodzących miesiącach, ale uruchomienie dostaw wciąż nie […]
Perspektywa gospodarki wodorowej zachęca do aktywności coraz więcej firm w Unii Europejskiej. Ambitne plany zgłasza branża gazowa, które chce […]
Polski małotonażowy rynek LNG rośnie szybciej niż marzyło się to politycznym decydentom. Jego rozwój napędzają dwa trendy, które w […]
Administracja USA ma ocenić, czy działalność podmiotów zaangażowanych w budowę Nord Stream 2 podlega sankcjom. Ma przedstawić raport na ten […]
W dyskusji o europejskiej gospodarce wodorowej często analizowane są plany Niemiec, Francji, Niderlandów, a więc pionierów wodoru na […]
W raporcie Esperis „Wodór w Europie Środkowo-Wschodniej. Perspektywy rozwoju w Grupie Wyszehradzkiej i na Ukrainie” Łukasz Antas, […]
– Rozwój sektora offshore wind, dodatkowo teraz wsparty długo oczekiwaną ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich […]
Zaprezentowany projekt polskiej strategii wodorowej, jak też konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na której zaprezentowano […]
W nowym raporcie „Niemcy i Japonia – wodorowe strategie przyszłości” firma konsultingowa Esperis podaje, że konkurencja pomiędzy Niemcami […]
Biorąc pod uwagę przewidywane ramy czasowe budowy Nord Stream 2, amerykańskie sankcje musiałyby wejść w życie w październiku lub listopadzie, […]