TAG: ETS
W środę giełda EEX przeprowadziła w imieniu Polski ostatnią w tym roku aukcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Cena rozliczeniowa […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje ambitną propozycję Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku ze strony […]
W piątek wszystkie komentarze energetyczne zelektryzowała prezentacja Ministerstwa Energii o długo oczekiwanej Polityce Energetycznej Polski […]
Drugiego dnia Kongresu 590 odbywającego się w Rzeszowie po raz trzeci uczestnicy porannej debaty mieli okazję posłuchać opinii ekspertów na […]
Polska popiera ambitne cele polityki energetyczno-klimatycznej UE, ale chce je osiągnąć własną drogą. Tylko przy tym założeniu transformacja […]
Uprawnienia do handlu gazami cieplarnianymi cały czas oscylują wokół 20 euro za tonę. A więc podwyżka o 300 proc. w ciągu roku trzyma się […]
Zmiany klimatu, polityka klimatyczna ma ogromny wpływ na kształtowanie lokalnego prawa, które w bezpośredni sposób dotyka naszych […]
Elektryfikacja gospodarki oznacza, że będziemy w coraz większym stopniu uzależnieni od ich stabilnych dostaw, tym ważniejsze będzie zapewnienie […]
Polska uzbierała pulę darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wartą w sumie ponad 8 mld złotych. Najłatwiej byłoby sprzedać […]
Interwencja Komisji Europejskiej na rynku emisji CO2 jest mało prawdopodobna. Możliwe jednak, że wzrost cen energii zostanie zrekompensowany przez […]
Według prezesa Instytutu Jagiellońskiego polski miks energetyczny należy przeorganizować i „postawić go na głowie”.
Rząd proponuje rozwiązania tymczasowe, które mogą ograniczyć wzrost cen energii w Polsce. Długofalowo pomoże tylko przemiana miksu […]
Znaczny i szybki wzrost cen pozwoleń na emisję CO2 w ramach Emission Trade System (ETS) wywołał dyskusję dotyczącą możliwych manipulacji […]
Prof. Władysław Mielczarski jest pewien, że wysokie ceny EU ETS zostały wywołane przez spekulantów. Proponuje stworzenie państwowego zasobu […]
Pod koniec tego roku powinniśmy poznać nowe taryfy za energię elektryczną na kolejny rok dla największych dystrybutorów. Drożejące ceny […]