Autor: Paweł Wróbel
Paweł Wróbel z Gate Brussels podsumowuje najbardziej przełomowe wydarzenia w Brukseli mijającego roku, które będą miały znaczenie dla […]
Większość unijnych szczytów niknie w serwisach krajowych ze względu na zbyt małą atrakcyjność dyskusji toczonych w jego trakcie. Inaczej […]
Europejski Bank Inwestycyjny po ponad półrocznych pracach w dn. 14 listopada tego roku przyjął nowe kryteria dotyczące wspierania inwestycji […]
Wraz z końcem roku powraca wrażliwy politycznie temat utrzymania cen energii elektrycznej na obecnym poziomie również w przyszłym roku– pisze […]
Po długim okresie funkcjonowania w „strategicznej próżni” już wkrótce polska energetyka powinna mieć nie jeden, ale dwa kluczowe dokumenty […]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) planuje zakończyć po 2020 roku finansowanie projektów opartych na wszystkich paliwach kopalnych. – Mamy w […]
– Ostatnie dni w Brukseli i Strasburgu stały pod znakiem negocjacji nt. obsady kluczowych stanowisk w instytucjach Unii na najbliższe pięć […]
W minionych latach w unijnym procesie decyzyjnym Parlament Europejski ustawiał się na pozycji adwokata zwiększania ambicji w polityce […]
Bez rewolucji na rynku ETS po uruchomieniu rezerwy stabilizacji rynku. Emocje gwarantuje Brexit, nie MSR – pisze Paweł Wróbel, były dyrektor […]
– Obecna sytuacja na rynku uprawnień do emisji CO2 stoi pod znakiem kilku wydarzeń, które w istotny sposób mogą wpłynąć na […]
Paweł Wróbel jest sceptyczny wobec prognozy niemieckiego banku, który wróży wzrost cen emisji CO2 o nawet 300 procent w nadchodzącym roku […]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) rozpoczyna prace nad rewizją kryteriów, które kształtują politykę banku w odniesieniu do inwestycji w […]
Paweł Wróbel, były dyrektor PKEE w Brukseli, założyciel i szef „Gate Brussels” pisze dlaczego ceny uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnej […]
Najważniejsze dla polskiej energetyki zapisy uzgodnionego w Brukseli 19 grudnia br. unijnego rozporządzenia rynku energii elektrycznej (tzw. market […]