TAG: Euroobligacje

Emisja siedmioletnich zielonych euroobligacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. W ramach budowy księgi popytu złożone […]
Prospekt emisyjny dla programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) ustanowiony przez PKN Orlen został zatwierdzony przez […]
Koncern Gazprom po raz piąty w ciągu roku skorzystał z emisji obligacji w celu pozyskania dewiz. W ramach najnowszej euroobligacji spółka […]
Gazprom wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje na kwotę dwóch miliardów dolarów. Ich oprocentowanie wyniosło 3,25 procent – ogłosił […]