TAG: Hoyer

Bundestag zatwierdził zmianę prawa energetycznego Niemiec umożliwiającą sprzedaż aktywów Rosnieftu, w tym udziałów większościowych […]
W gdańskim naftoporcie rozładowano po 21 stycznia jeden zapowiadany ładunek ropy na potrzeby Rafinerii Schwedt (PCK). Märkische Oderzeitung (MOZ) […]