TAG: ITD

Rząd wycofuje się z kontrowersyjnych zmian w ustawie o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.). Taką informację przekazał […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) W okresie Świąt Wielkiej Nocy spodziewane jest wzmożone natężenie ruchu na drogach krajowych oraz […]
Ministerstwo Transportu – po naciskach ekspertów, branży transportowej i licznych publikacjach medialnych – pracuje nad zmianą przepisów, […]
– Kary, nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego w związku z brakiem uiszczenia należnych opłat w systemie viaTOLL kumulują się i […]