TAG: Janusz Gajowiecki

Bez likwidacji zasady 10h w odniesieniu do lądowych farm wiatrowych może nastąpić stagnacja, ale również spadek mocy zainstalowanej w tego typu […]
Ministerstwo Energii i rząd w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE pokazały racjonalne podejście i otwartość na argumenty, projekt nie zawiera […]