TAG: Just Transition Fund

W tym roku mija 15 lat funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS. – Polska otrzymuje […]
– Nie chodzi o wizję kontynentu bez emisji CO2. To plan działania do 2050 roku , który realizować będziemy przez więcej niż jedno […]
Inny punkt startu transformacji energetycznej, inne możliwości inwestycyjne i podatek węglowy od importowanych produktów do Europy zawierających […]
Przejście na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla zmieni sposób funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Aby to […]
Problemy z rozwojem niemieckiej transformacji energetycznej – Energiwende – uczą Europę konieczności dostosowania planów budowy farm […]